+ arguments?

Albert Sales

Sobre mi

Des de fa un temps soc el pare de l’Oriol i de la Queralt. A més a més…

Soc politòleg i sociòleg. Des del 2004, Professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. També he impartit docència a la Universitat de Girona i a la Universitat de Salamanca.

Formo part del Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF.

Activista i investigador en l’àmbit de la lluita contra la pobresa i les desigualtats.

En l’àmbit internacional he treballat a la Campanya Roba Neta i soc membre fundador del Col·lectiu RETS i activista contra les violacions dels Drets Humans i dels Drets Laborals que cometen sistemàticament les Empreses Transnacionals.

Des del 2011 col·laboro amb la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona i la meva recerca està orientada a combatre l’exclusió residencial i la criminalització de la pobresa en l’espai públic.

Actualment soc assessor de la Tinença d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Llistat de Docència universitaria

Llistat de Publicacions

—————————- castellano ———————————–

Desde hace algún tiempo soy el padre de Oriol y de Queralt. Además…

Soy politólogo y sociólogo. Desde 2004, Profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. También he impartido docencia en la Universidad de Girona y en la Universidad de Salamanca.

Formo parte del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal de la UPF.

Activista e investigador en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

En el ámbito internacional he trabajado en la Campaña Ropa Limpia y soy miembro fundador del Colectivo RETS y activista contra las violaciones de los Derechos Humanos y de los Derechos Laborales que cometen sistemáticamente las Empresas Transnacionales.

Desde 2011 colaboro con la Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona y mi investigación está orientada a combatir la exclusión residencial y la criminalización de la pobreza en el espacio público.

Actualmente soy asesor de la Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Docencia universitaria

Publicaciones

Anuncis
%d bloggers like this: