+ arguments?

Albert Sales

Publicacions

Sensellarisme/ Sinhogarismo/ Homelessness

Sales Campos, A. (2021). “Las políticas frente al sinhogarismo: Del rechazo o la compasión al reconocimiento de derechos” en A. M. Huesca González & R. O. Grimaldo Santamaría (Coords.), Aspectos sociales en la Seguridad Ciudadana (pp. 209-222). Dykinson. [https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793075]

Puente, P., Caro, G., Cavero, G., Ramos, M., Ruiz, J., Sales, A. (2021) “El derecho a un hogar. Sinhogarismo y pandemia” en Sánchez, LM., De Santiago, FJ., (2021) Crisis pandémicas: Perspectiva criminológica, psicológica y social. ISBN 978-84-17836-24-5, págs. 27-43

Ribera-Almandoz, O., Sales, A., Garcés, B. (2021) Precarietat i exclusió residencial en la població migrada en temps de Covid-19. CIDOB Briefing 26. https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/precarietat_i_exclusio_residencial_en_la_poblacio_migrada_en_temps_de_covid_19

Sales, A. (2020) “El sensellarisme s’agreuja amb la Covid-19. Mesures d’emergència i perspectives de futur”. Barcelona Societat. Núm 26. pàgines 23 a la 27. [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/04_op_albert_sales_bcn26.pdf]

Sales, A. (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf]

Sales, Albert (2019). ¿Quién duerme en la calle en Barcelona? Características de la población sin techo de la ciudad según los datos de los equipos municipales de intervención social en el espacio público. Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona e Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-bcn-esp.pdf]

Sales, Albert (2019). Who’s sleeping rough in Barcelona? Characteristics of homeless people in the city according to data from municipal public space social intervention teams. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-bcn-en.pdf]

Sales, Albert (2019) “Un espai públic més amigable, però no per a tothom” a Ezquerra, Sandra; De Eguía, María i Covelo, Elisa (2019). Del civisme al dret a la ciutat. Repolitització de la vida en comú a la ciutat del segle XXI. Barcelona: Icaria.

Sales Campos, Albert; Guijarro Edo, Laura (2017), “Dones Sense Llar: la invisibilització de l’exclusió residencial femenina”. Barcelona Societat. Núm 21. pàgines 81-89 [http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/06-dones_sense_llar.pdf]

Sales Campos, Albert (2016) “Sensellarisme i exclusió social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, desembre 2016, n. 209, pàgines 9-25. ISSN 0212-7210. [http://dp.hpublication.com/publication/445445bb/mobile/?alt=1]

Sales Campos, Albert (2016) “Sinhogarismo y exclusión social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, diciembre 2016, n. 209, páginas 9-25. ISSN 0212-7210. [http://dp.hpublication.com/publication/4b4da7be/mobile/?alt=1]

Sales Campos, Albert (2015) “How Many Homeless People Live in Spain? Incomplete Sources and Impossible Predictions”. European Journal of Homelessness. Vol 9, Issue 2. (https://www.feantsaresearch.org/download/salesejh2-2015article96043744236334400007.pdf)

Sales, Albert; Uribe, Joan; Marco, Inés (2015) Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona: evolució i polítiques d’intervenció. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona

Sales i Campos, Albert & Marco Lafuente, Inés (2014) “Ayuda alimentaria y descalificación social. Impacto de las diferentes formas de distribución de alimentos cocinados sobre la vivencia subjetiva de la pobreza en Barcelona”. Documentación Social, n 174. Madrid: Cáritas.

Sales i Campos, Albert (2014) Crisi, empobriment i persones sense llar. Dossier Catalunya Social. Propostes des del Tercer Sector n.34. Barcelona: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. [on line: http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_crisi_empobriment_i_persones_sense_llar.pdf]

Sales i Campos, Albert (2013) Diagnosi 2013. Diagnosi 2013. La situació de les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line a https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013cat.pdf]

Sales i Campos, Albert (2013) Diagnosis 2013. La situación de las personas sin hogar en Barcelona y la evolución de los recursos de la Red de Atención a Personas Sin Hogar. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013es.pdf]

Sales i Campos, Albert (2013) Diagnosi 2013. Homeless people in the city of Barcelona and the evolution of the resources of Network of Attention to Homeless People. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013ing.pdf]

Sales i Campos, Albert (2012) Diagnosi 2011. Les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre i l’evolució dels recursos residencials. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line a https://albertsales.files.wordpress.com/2012/04/diagnosi2011-sense-llar.pdf]

Exclusió, desigualtats i criminalització/ Exclusión, desigualdades y criminalización/ Exclusion, inequalities and criminalisation

Sales, Albert (2021) “Reduir les desigualtats: algunes propostes disruptives”, Eines núm. 41, pp. 42-52. Fundació Josep Irla. (https://irla.cat/publicacions/41-entendre-combatre-desigualtats/)

Larrauri, E. & Sales, A. (2021) “Punitivismo, exclusión social y antecedentes penales: una discusión a proposito de RIMES”. En A. I. Cerezo (Coord.), Política Criminal y Exclusión Social (pp. 119-154). Valencia: Tirant lo Blanch.

Sales Campos, A. (2021). Las políticas frente al sinhogarismo: Del rechazo o la compasión al reconocimiento de derechos [Libro electrónico]. En A. M. Huesca González & R. O. Grimaldo Santamaría (Coords.), Aspectos sociales en la Seguridad Ciudadana (pp. 209-222). Dykinson. https://www.dykinson.com/libros/aspectos-sociales-en-la-seguridad-ciudadana/9788413771816/

Sales, Albert (2019) “Polítiques d’inclusió social: Lluita contra la pobresa o gestió neoliberal de la misèria?” a Gomà, Ricard i Subirats, Joan (2019) Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya. Barcelona: Galàxia Gutenberg.

Sales, Albert (2018). Las condiciones de vida de los internos extranjeros en el Centro Penitenciario Lledoners. (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra). [Disponible a http://hdl.handle.net/10803/664018]

Larrauri, E., Rovira, M. i Sales, A. (2017). Qualitat de vida als centres penitenciaris i programes d’intervenció. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. [Disponible a http://cejfe.gencat.cat/web/.content/hom-e/recerca/cataleg/crono/2017/qualitatVidaPresons_CA.pdf]

Sales Campos, Albert i Guerrero Muñoz, Tatiana (2017) “La venda ambulant no autoritzada als carrers de Barcelona. Límits i potencialitats de la intervenció social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, n. 211, pàgines 175-189. ISSN 0212-7210. [http://www.tscat.cat/content/rts-211-catala]

Sales Campos, Albert i Guerrero Muñoz, Tatiana (2017) “La venta ambulante no autorizada en las calles de Barcelona. Límites i potencialidades de la intervención social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, n. 211, pàgines 175-189. ISSN 0212-7210. [https://www.tscat.cat/content/rts-211-castellano]

Sales, A (2015) “Austeritat, sistema educatiu i reproducció social de les desigualtats” pp. 277 a 281 a Diversos Autors (2015) Educacions, 40 veus sobre educació i societat. Barcelona: El Diari de l’Educació i Icaria

Sales i Campos, Albert (2014) El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad. Icaria Editorial. Barcelona.

Sales, Albert & Marco, Inés (2014) La cobertura de les necessitats alimentàries de la població en situació de vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona. Els serveis d’àpats cuinats. Observatori Social de Barcelona.

Sales i Campos, Albert (2012) “Immigració: Mà d’obra d’usar i llençar?” a SOS Racismes Informe 2011. L’Estat del Racisme a Catalunya [on line a https://albertsales.files.wordpress.com/2012/07/informeestatracismecat_2011.pdf]

Sales Campos, Albert (2011) “La pobresa infantil i la reproducció de les desigualtats socials”. Perspectiva escolar, ISSN 2010-2331, Nº 360, pàgs. 11-12. [https://www.rosasensat.org/revista/crisi-pobresa-i-infancia/]

Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2009), Itineraris i factors d’exclusió social. Ajuntament de Barcelona, Síndica de Greuges i Fundació La Caixa. ISBN: 978-84-9850-158-2. Barcelona. (Disponible en línia a http://www.bcn.es/sindicadegreuges/pdf/ESTUDI_Itineraris_i_factors_d_exclusio_social.pdf)

Versión en castellano: Itinerarios y factores de exclusión social

Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2009), “Una propuesta de análisis de la exclusión social a lo largo del ciclo vital” a Navarro, Vicenç (2009), La situación social en España III, Fundación Largo Caballero i Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.

Sales Campos, Albert (2005), “El perfil de la població beneficiària del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)”. Barcelona Societat, nº 13. Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis Personals

Sarasa, Sebastià i Sales Campos, Albert (2004), Informe sobre la pobresa i l’exclusió a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Sector de serveis personals.

Empreses transnacionals i drets humans / Empresas transnacionales y derechos humanos / Transnational corporations and Human Rights

Sales i Campos, Albert (2013) “De Manchester a Bangladesh: Los trapos sucios de la moda global” a  Pueblos – Revista de información y debate, número 55 (II época). Primer trimestre de 2013. Pàginas 38 a 42.

Sales Campos, Albert (2013) “El historial de los gigantes del textil en Bangladesh”, Cultura para la esperanza: instrumento de análisis de la realidad, Nº 90, pàgs. 27-28

Colectivo RETS (2013) Malas Compañías. Las empresas transnacionales contra los derechos humanos y el medio ambiente. Icaria editorial, Observatori del Deute en la Globalització. Barcelona.

Sales i Campos, Albert (2013) Guia per a vestir sense treball esclau. Icaria editorial. Barcelona (Disponible en línia a http://www.setem.org/media/pdfs/Guia_per_vestir_sense_treball_esclau_cat.pdf)

Sales i Campos, Albert (2013) Guía para vestir sin trabajo esclavo. Icaria editorial. Barcelona. (Disponible en línea en http://www.setem.org/media/pdfs/Guia_para_vestir_sin_trabajo_esclavo_cast.pdf)

Sales, Albert; Fernández, Fernando; Carrión, Jesús (2013) “: Free Trade Agreements (FTAs) and workers’ rights. Cases of Nicaragua and Morocco” at Impunity Inc. Reflections on the “super-rights” and “super-powers” of corporate capital. Observatori del Deute en la Globalització i Transnational Institute [on line at http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/impunity_inc_0.pdf]

Sales, Albert; Fernández, Fernando; Carrión, Jesús (2013) “Tratados de Libre Comercio y Derechos Laborales. Los casos de Marruecos y de Nicaragua” a VV.AA. (2013) Impunidad SA. Herramientas de reflexión sobre los “súper derechos” y los “súper poderes” del capital corporativo. Observatori del Deute en la Globalització i Transnational Institute [on line a  http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/impunidad_sa.pdf]

Sales, Albert; Carrión, Jesús (2013) “Internacionalización de las luchas por los derechos laborales: el papel de los sindicatos españoles y su relación con las redes contra hegemónicas” a Hernández Zubizarreta et al. (2013) Empresas transnacionales en América Latina: Análisis y propuestas del movimiento social y sindical. OMAL, Hegoa, Universidad del País Vasco/EHU. [Disponible en línia http://omal.info/IMG/pdf/libro_hegoa-omal_2013___web.pdf]

Sales, Albert; Marco, Inés (2013) “La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en España” en Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (2013) ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas. Icaria Editorial: Barcelona [índex i pròleg a http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/por%20que%20no%20debemos%20pagar%20la%20deuda.pdf]

Sales, Albert (2013) “Trabajo, relaciones laborales y consumo: de la economía real a la economía especulativa” a De Castro, Gonzalo (coord) Cambio social y cooperación en el siglo XXI (vol. 2). Universitat de Barcelona (UB) y Educo [on line at http://www.intervida.org/media/pdf/9-%20Sales.pdf]

Sales i Campos, Albert (2012) “Un sistema de distribución, un sistema de producción. Obstáculos de la gran distribución alimentaria a la agricultura familiar”. Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas, núm. 8 (on line en http://www.soberaniaalimentaria.info/)

Sales i Campos, Albert (2011) “Las obreras marroquíes. Destrucción de las agriculturas familiares y explotación fabril”. Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas, núm. 6, pp 19-23 (on line en https://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/07/05/destruccion-de-las-agriculturas-familiares-y-explotacion-fabril/)

Sales i Campos, Albert (2011) Moda: Industria y derechos laborales. Guía para un consumo crítico de ropa. Campaña Ropa Limpia, Federación SETEM. Barcelona (Disponible en línea en http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/pdf/moda_industria_i_derechos_laborales_baixa.pdf)

Versió en català: Sales i Campos, Albert (2011). Moda: Indústria i drets laborals. Guia per a un consum crític de roba. Campanya Roba Neta, SETEM Catalunya. Barcelona (Disponible en línia a http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/pdf/moda_industria_i_drets_laborals_baixa.pdf)

Sales, Albert & Piñeiro, Eloísa (2011) La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección. SETEM, Campaña Ropa Limpia [https://albertsales.files.wordpress.com/2012/01/moda-espanola-en-tanger.pdf]

Sales-i-Campos, Albert & Piñeiro-Orge, Eloísa (2011) Made in Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y Garantías. Networkwear (on line at http://www.networkwear.eu/resources-research/studiesresearch/made-in-morocco-report-networkwear-2011/)

Carrión, Jesús & Sales, Albert (2011) Las Cajas Vascas: análisis de impactos sociales y medioambientales. SETEM Hego Haizea [http://www.setem.org/blog/es/federacion/setem-denuncia-el-alejamiento-de-las-cajas-vascas-de-su-mision-social-a-traves-de-graves-impactos-sociales-y-medioambientales]

Sales i Campos, Albert (2009). Les grans cadenes comercials a la conquesta d’Àsia. La distribució moderna alimentària a la Xina i a l’Índia. No et mengis el món. Barcelona. (Disponible en línia a http://www.noetmengiselmon.org/IMG/pdf/A_1_1_INFORME_CAT.pdf)

Sales Campos, Albert (2009), “Algodón de Comercio Justo y confección. Potencialidades y limitaciones”, en SETEM (2009) El Comercio Justo en España 2008. Ed. Icària, Barcelona.(Disponible en lína a http://www.setem.cat/pdf/informe_2008_cj_espana.pdf)

Altres documents i projectes

%d bloggers like this: