+ arguments?

Albert Sales

Publicacions

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0119-0147

Sales, A (2023) “Housing First” a Barcelona, de programa pilot a política pública per combatre el sensellarisme a DD.AA. (2023) Habitatge Barcelona 2015-2023. Ajuntament de Barcelona i Barcelona Regional, pp. 231-233

Sales, A. (2023) Diagnosi 2022. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i relació amb el mercat laboral. Barcelona: Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar.

Sales, A. (2023) Compasión, violencia y control social de la pobreza. La Maleta de Portbou. Núm. 56. Enero-Febrero 2023.

Sales, A. (2022) Barcelona: políticas de inclusión en un entorno convulso. en Cordera, R. & Ziccardi, A. (Ed.) Las políticas sociales en México. Derechos constitucionales, arquitectura institucional, 2000-2018. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial siglo XXI.

Sales, A. (2022) El localisme en les polítiques contra el sensellarismePedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades. Vol. 11. Núm. 2: 31-54. Girona: Universitat de Girona [https://revistes.udg.edu/pedagogia_i_treball_social/article/view/22818/26506]

Pleace, N. et al. (2022). The Private Sector and Emergency and Temporary Accommodation in Europe. Brussels: European Observatory on Homelessness

Sales, A. (2022). El serveis socials davant l’exclusió residencial. Quaderns per a la inclusió social, 8. 45-60. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili [http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/503]

Sales, A. (2022). La dimensió metropolitana del sensellarisme: trajectòries de la població atesa als centres residencials de Barcelona, a IERMB (2022). Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors. Anuari Metropolità de Barcelona 2021. Bellaterra: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2022/07/ANUARI_IERMB_2021_Web2.pdf]

Fisas, D., Rovira, M., Sales , A. (2022). El dispositiu d’allotjament d’emergència de Barcelona com a instrument d’atenció al sensellarisme davant de la crisi sanitària de la covid-19Revista de Treball Social, 222, 79-92. [https://www.revistarts.com/article/el-dispositiu-dallotjament-demergencia-de-barcelona-com-instrument-datencio-al-sensellarisme]

Sales, A. (2022). ¿Cuántas personas sin hogar hay en España? Índice, Revista de Estadística y Sociedad. Número 84. pp. 36-35. Instituto Nacional de Estadística. [http://www.revistaindice.com/]

Sales, A. (2021). Características de las personas sin hogar atendidas en Barcelona durante la crisis sanitaria de la COVID-19. En Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS): ‘Cuidar la vida, garantizar la inclusión, convivir en diversidad: consensos y retos’. Celebrado del 15 al 17 de marzo de 2021 en Bilbao (pp. 471-481). Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. [https://www.reps-bilbao.com/wp-content/uploads/2022/01/Congreso_REPS.pdf]

Sales, A. (2021). Las políticas frente al sinhogarismo: Del rechazo o la compasión al reconocimiento de derechos. en A. M. Huesca González & R. O. Grimaldo Santamaría (Coords.), Aspectos sociales en la Seguridad Ciudadana (pp. 209-222). Dykinson. [https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793075]

Sales, A. (2021) Reduir les desigualtats: algunes propostes disruptives, Eines núm. 41, pp. 42-52. Fundació Josep Irla. (https://irla.cat/publicacions/41-entendre-combatre-desigualtats/)

Larrauri, E. & Sales, A. (2021) Punitivismo, exclusión social y antecedentes penales: una discusión a proposito de RIMES. En A. I. Cerezo (Coord.), Política Criminal y Exclusión Social (pp. 119-154). Valencia: Tirant lo Blanch.

Puente, P., Caro, G., Cavero, G., Ramos, M., Ruiz, J., Sales, A. (2021). El derecho a un hogar. Sinhogarismo y pandemia. en Sánchez, LM., De Santiago, FJ., (2021) Crisis pandémicas: Perspectiva criminológica, psicológica y social. ISBN 978-84-17836-24-5, págs. 27-43

Ribera-Almandoz, O., Sales, A., Garcés, B. (2021) Precarietat i exclusió residencial en la població migrada en temps de Covid-19. CIDOB Briefing 26. https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/precarietat_i_exclusio_residencial_en_la_poblacio_migrada_en_temps_de_covid_19

Sales, A. (2020) El sensellarisme s’agreuja amb la Covid-19. Mesures d’emergència i perspectives de futur. Barcelona Societat. Núm 26. pàgines 23 a la 27. [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/04_op_albert_sales_bcn26.pdf]

Sales, A. (2019) “Polítiques d’inclusió social: Lluita contra la pobresa o gestió neoliberal de la misèria?” a Gomà, Ricard i Subirats, Joan (2019) Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya. Barcelona: Galàxia Gutenberg.

Sales, A. (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf]

Sales, A. (2019). ¿Quién duerme en la calle en Barcelona? Características de la población sin techo de la ciudad según los datos de los equipos municipales de intervención social en el espacio público. Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona e Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-bcn-esp.pdf]

Sales, A. (2019). Who’s sleeping rough in Barcelona? Characteristics of homeless people in the city according to data from municipal public space social intervention teams. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-bcn-en.pdf]

Sales, A. (2019) “Un espai públic més amigable, però no per a tothom” a Ezquerra, Sandra; De Eguía, María i Covelo, Elisa (2019). Del civisme al dret a la ciutat. Repolitització de la vida en comú a la ciutat del segle XXI. Barcelona: Icaria.

Sales, A. (2018). Las condiciones de vida de los internos extranjeros en el Centro Penitenciario Lledoners. (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra). [http://hdl.handle.net/10803/664018]

Sales, A. (2018). Producció, consum i gestió neoliberal de la pobresa. A Producció i consum de responsabilitat (pp. 37-54). Tarragona: Publicacions URV. [http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/336/349/797-1]

Sales, A.; Guijarro, L. (2017), Dones Sense Llar: la invisibilització de l’exclusió residencial femenina. Barcelona Societat. Núm 21. pàgines 81-89 [http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/06-dones_sense_llar.pdf]

Larrauri, E., Rovira, M. i Sales, A. (2017). Qualitat de vida als centres penitenciaris i programes d’intervenció. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Sales, A. i Guerrero, T. (2017) La venda ambulant no autoritzada als carrers de Barcelona. Límits i potencialitats de la intervenció social. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, n. 211, pàgines 175-189. ISSN 0212-7210. [http://www.tscat.cat/content/rts-211-catala]

Sales, A. y Guerrero, T. (2017) La venta ambulante no autorizada en las calles de Barcelona. Límites i potencialidades de la intervención social. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, n. 211, pàgines 175-189. ISSN 0212-7210. [https://www.tscat.cat/content/rts-211-castellano]

Sales, A. (2016) Sensellarisme i exclusió social. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, desembre 2016, n. 209, pàgines 9-25. ISSN 0212-7210. [http://dp.hpublication.com/publication/445445bb/mobile/?alt=1]

Sales, A. (2016) Sinhogarismo y exclusión social. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, diciembre 2016, n. 209, páginas 9-25. ISSN 0212-7210. [http://dp.hpublication.com/publication/4b4da7be/mobile/?alt=1]

Sales, A. (2015) Austeritat, sistema educatiu i reproducció social de les desigualtats. pp. 277 a 281 a Diversos Autors (2015) Educacions, 40 veus sobre educació i societat. Barcelona: El Diari de l’Educació i Icaria

Sales, A. (2015) How Many Homeless People Live in Spain? Incomplete Sources and Impossible Predictions. European Journal of Homelessness. Vol 9, Issue 2. (https://www.feantsaresearch.org/download/salesejh2-2015article96043744236334400007.pdf)

Sales, A.; Uribe, J.; Marco, I. (2015) Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona: evolució i polítiques d’intervenció. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona

Sales, A. y Marco, I. (2014) Ayuda alimentaria y descalificación social. Impacto de las diferentes formas de distribución de alimentos cocinados sobre la vivencia subjetiva de la pobreza en Barcelona. Documentación Social, n 174. Madrid: Cáritas [https://www.caritas.es/producto/innovacion-social/]

Sales, A. (2014) Crisi, empobriment i persones sense llar. Dossier Catalunya Social. Propostes des del Tercer Sector n.34. Barcelona: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. [http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_crisi_empobriment_i_persones_sense_llar.pdf]

Sales , A. (2014) El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad. Icaria Editorial. Barcelona.

Sales, A. & Marco, I. (2014). Ayuda alimentaria y descalificación social. Impacto de las diferentes formas de distribución de alimentos cocinados sobre la vivencia subjetiva de la pobreza en Barcelona. Documentación social, (174), 171-190.

Sales, A. & Marco, I. (2014) La cobertura de les necessitats alimentàries de la població en situació de vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona. Els serveis d’àpats cuinats. Observatori Social de Barcelona.

Sales, A. (2013) Diagnosi 2013. La situació de les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013cat.pdf]

Sales, A. (2013) Diagnosis 2013. La situación de las personas sin hogar en Barcelona y la evolución de los recursos de la Red de Atención a Personas Sin Hogar. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013es.pdf]

Sales, A. (2013) Diagnosi 2013. Homeless people in the city of Barcelona and the evolution of the resources of Network of Attention to Homeless People. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013ing.pdf]

Sales, A. (2013) De Manchester a Bangladesh: Los trapos sucios de la moda global. En Pueblos – Revista de información y debate, número 55 (II época). Primer trimestre de 2013. Pàginas 38 a 42.

Sales, A. (2013) El historial de los gigantes del textil en Bangladesh, Cultura para la esperanza: instrumento de análisis de la realidad, Nº 90, pàgs. 27-28

Colectivo RETS (2013) Malas Compañías. Las empresas transnacionales contra los derechos humanos y el medio ambiente. Icaria editorial, Observatori del Deute en la Globalització. Barcelona.

Sales, A. (2013) Guia per a vestir sense treball esclau. Icaria editorial. Barcelona (http://www.setem.org/media/pdfs/Guia_per_vestir_sense_treball_esclau_cat.pdf)

Sales, A. (2013) Guía para vestir sin trabajo esclavo. Icaria editorial. Barcelona. (http://www.setem.org/media/pdfs/Guia_para_vestir_sin_trabajo_esclavo_cast.pdf)

Sales, A.; Fernández, F.; Carrión, J. (2013). Free Trade Agreements (FTAs) and workers’ rights. Cases of Nicaragua and Morocco. At Impunity Inc. Reflections on the “super-rights” and “super-powers” of corporate capital. Observatori del Deute en la Globalització, Transnational Institute [http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/impunity_inc_0.pdf]

Sales, A.; Fernández, F.; Carrión, J. (2013) Tratados de Libre Comercio y Derechos Laborales. Los casos de Marruecos y de Nicaragua a VV.AA. (2013) Impunidad SA. Herramientas de reflexión sobre los “súper derechos” y los “súper poderes” del capital corporativo. Observatori del Deute en la Globalització i Transnational Institute [http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/impunidad_sa.pdf]

Sales, A.; Carrión, J. (2013) Internacionalización de las luchas por los derechos laborales: el papel de los sindicatos españoles y su relación con las redes contra hegemónicas. En Hernández Zubizarreta et al. (2013) Empresas transnacionales en América Latina: Análisis y propuestas del movimiento social y sindical. OMAL, Hegoa, Universidad del País Vasco/EHU. [http://omal.info/IMG/pdf/libro_hegoa-omal_2013___web.pdf]

Sales, A.; Marco, I. (2013). La crisis de la deuda, motor del empobrecimiento en España. En Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (2013) ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas. Icaria Editorial: Barcelona

Sales, A. (2013). Trabajo, relaciones laborales y consumo: de la economía real a la economía especulativa. En De Castro, G. (coord) Cambio social y cooperación en el siglo XXI (vol. 2). Universitat de Barcelona (UB) y Educo [http://www.intervida.org/media/pdf/9-%20Sales.pdf]

Sales, A. (2012). Un sistema de distribución, un sistema de producción. Obstáculos de la gran distribución alimentaria a la agricultura familiar. Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas, núm. 8 (http://www.soberaniaalimentaria.info/)

Sales, A. (2012) Diagnosi 2011. Les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre i l’evolució dels recursos residencials. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona [on line a https://albertsales.files.wordpress.com/2012/04/diagnosi2011-sense-llar.pdf]

Sales, A. (2012) Immigració: Mà d’obra d’usar i llençar? a SOS Racismes Informe 2011. L’Estat del Racisme a Catalunya [ https://albertsales.files.wordpress.com/2012/07/informeestatracismecat_2011.pdf]

Sales, A. (2011). La pobresa infantil i la reproducció de les desigualtats socials. Perspectiva escolar, ISSN 2010-2331, Nº 360, pàgs. 11-12. [https://www.rosasensat.org/revista/crisi-pobresa-i-infancia/]

Sales, A. (2011) Las obreras marroquíes. Destrucción de las agriculturas familiares y explotación fabril. Soberanía Alimentaria, biodiversidad y culturas, núm. 6, pp 19-23 (https://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/07/05/destruccion-de-las-agriculturas-familiares-y-explotacion-fabril/)

Sales, A (2011) Moda: Industria y derechos laborales. Guía para un consumo crítico de ropa. Campaña Ropa Limpia, Federación SETEM. Barcelona [https://albertsales.files.wordpress.com/2022/02/moda_industria_y_derechos_laborales.pdf]

Sales, A (2011). Moda: Indústria i drets laborals. Guia per a un consum crític de roba. Campanya Roba Neta, SETEM Catalunya. Barcelona [https://albertsales.files.wordpress.com/2022/03/moda_industria_i_drets_laborals_baixa.pdf]

Sales, A. & Piñeiro, E. (2011) La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección. SETEM, Campaña Ropa Limpia [https://albertsales.files.wordpress.com/2012/01/moda-espanola-en-tanger.pdf]

Sales, A. & Piñeiro, E. (2011) Made in Morocco: Producción de ropa para las administraciones públicas. Trazabilidad y Garantías. Networkwear [https://albertsales.files.wordpress.com/2022/03/made-in-morocco-report-en-castellano-networkwear-2011.pdf]

Carrión, J. & Sales, A. (2011) Las Cajas Vascas: análisis de impactos sociales y medioambientales. SETEM Hego Haizea [https://albertsales.files.wordpress.com/2022/03/las_cajas_de_ahorros_vascas_analisis_de.pdf]

Sarasa, S. i Sales, A. (2009), Itineraris i factors d’exclusió social. Ajuntament de Barcelona, Síndica de Greuges i Fundació La Caixa. ISBN: 978-84-9850-158-2. Barcelona.  http://www.bcn.es/sindicadegreuges/pdf/ESTUDI_Itineraris_i_factors_d_exclusio_social.pdf)

Sarasa, S. y Sales, A. (2009), Itinerarios i factores de exclusión social. Ajuntament de Barcelona, Síndica de Greuges i Fundació La Caixa. ISBN: 978-84-9850-158-2. Barcelona (https://albertsales.files.wordpress.com/2013/06/itinerarios-y-factores-de-exclusiocc81n-social.pdf)

Sarasa, S. y Sales, A. (2009), Una propuesta de análisis de la exclusión social a lo largo del ciclo vital En Navarro, V. (2009), La situación social en España III, Fundación Largo Caballero i Ed. Biblioteca Nueva. Madrid.

Sales, A. (2009). Les grans cadenes comercials a la conquesta d’Àsia. La distribució moderna alimentària a la Xina i a l’Índia. No et mengis el món. Barcelona [https://albertsales.files.wordpress.com/2022/02/les-grans-cadenes-comercials-a-la-conquesta-dasia.pdf]

Sales Campos, Albert (2009), Algodón de Comercio Justo y confección. Potencialidades y limitaciones. En SETEM (2009) El Comercio Justo en España 2008. Ed. Icària, Barcelona.(http://www.setem.cat/pdf/informe_2008_cj_espana.pdf)

Sales Campos, Albert (2005), “El perfil de la població beneficiària del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI)”. Barcelona Societat, nº 13. Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis Personals

Sarasa, S. i Sales, A. (2004), Informe sobre la pobresa i l’exclusió a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Sector de serveis personals.

Altres documents i projectes

A %d bloguers els agrada això: