+ arguments?

Albert Sales

Docència

Professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF

Professor associat al Departament de Dret Públic de la UdG

Col·laborador d’IDEP Barcelona (Universitat Abat Oliva) i de la Universitat Rovira i Virgili

Docència actual (curs 2014-2015)

Criminalitat i marginalitat urbanes – Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, UPF

Seminari d’estructura social. L’anàlisi empíric de la pobresa – al Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, UPF

Mètodes d’investigació social I– Màster en Criminologia i Execució Penal, UPF

Mètodes d’investigació quantitativa – Màster en Criminologia i Execució Penal, UPF

Sociologia de la Moda – Màster en Direcció Creativa i Comunicació de Moda, IDEP Barcelona

Investigació social aplicada a la criminologia – Grau en Criminologia, UdG

Mètodes estadístics aplicats a la criminologia – Grau en Criminologia, UdG

Criminologia Aplicada – Grau en Criminologia, UdG

Moviments internacionals contra l’explotació laboral – Curs d’especialització universitària en Cooperació Internacional per al Desenvolupament- URV

Històric: 

A estudis de grau, diplomatura i llicenciatura

Problemes socials contemporanis – al Grau en Criminologia i Polítiques de Prevenció, UPF, cursos 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014

Estratificació Social – al Grau en Criminologia i Polítiques de Prevenció, UPF, curs 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Estructura Social – al grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, UPF, curs 2010-2011

Acció Social a l’Empresa – a la Diplomatura en Relacions Laborals, UPF, cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

Sociologia III – a la Diplomatura en Relacions Laborals, UPF. cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010

Sociologia II, pràctiques – a la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, UPF, curs 2004-2005 i 2005-2006

Sociologia I, pràctiques – a la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, UPF, cursos 2004-2005 i 2005-2006

Estructures socioeconòmiques – a la Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, UPF, curs 2004-2005

Criminologia Aplicada – Grau en Criminologia, UdG, Curs 2013-2014.

Investigació social aplicada a la criminologia – Grau en Criminologia, UdG, Curs 2012-2013, 2013-2014.

Mètodes estadístics aplicats a la criminologia – Grau en Criminologia, UdG, Curs 2012-2013, 2013-2014.

Estudis de post-grau i màster:

Sociologia de la Moda – Màster en Direcció Creativa i Comunicació de Moda, IDEP Barcelona, Curs 2012-2013, 2013-2014

Mètodes d’investigació quantitativa – Màster en Criminologia i Execució Penal, UPF. Cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Mètodes d’investigació social I– Màster en Criminologia i Execució Penal, UPF. Curs 2012-2013, 2013-2014

Seminario sobre Pobreza y Exclusión Social – Máster en Servicios Sociales. Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca, cursos 2010-2011, 2011-2012

Mètodes d’investigació – Màster Interuniversitari de Criminologia i Execució Penal, UPF-UAB-UdG cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Movimientos internacionales contra la explotación laboral, sindicalismo y responsabilidad social de las empresas – Máster en gestión de empresas de moda retail – IL3 Universitat de Barcelona i Talentiam, cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Campanya Roba Neta, moviments internacionals contra l’explotació laboral – Post-grau Agents de Desenvolupament Internacional – UPC i SETEM, cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Moviments internacionals contra l’explotació laboral – Curs d’especialització universitària en Cooperació Internacional per al Desenvolupament- URV, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

Incidència política de les ONG i els moviments socials – Post-grau Agents de Desenvolupament Internacional – UPC i SETEM, curs 2010-2011, 2011-2012Anuncis