S’ha publicat l’Anuari Metropolità de Barcelona 2021, de l’IERMB. Contribueixo a aquesta edició amb un capítol sobre les dinàmiques metropolitanes del sensellarisme en el que s’exposen els primer resultats d’una enquesta realitzada a una mostra d’usuàries i usuaris pels serveis socials adreçats a persones sense llar de la ciutat de Barcelona.
Entre les persones enquestades només el 10% afirmen haver viscut a Barcelona des de sempre i un 50% hi porten menys de cinc anys. Un 21% porten vivint a Catalunya des de sempre i un 40% des de fa menys de 5 anys. Constatem una major desprotecció de les persones migrades davant l’exclusió de l’habitatge i una dinàmica de mobilitat cap al centre de la metròpoli a mesura que els problemes amb d’accés a una llar s’agreugen.
Podeu trobar tot el capítol a l’anuari titulat “Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors”.

CITA:

Sales, A. (2022). La dimensió metropolitana del sensellarisme: trajectòries de la població atesa als centres residencials de Barcelona, a IERMB (2022). Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors. Anuari Metropolità de Barcelona 2021. Bellaterra: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Advertisement