Barcelona compta amb dades sobre l’extensió i l’impacte del sensellarisme a la ciutat generades per la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) des del 2008. La XAPSLL és una xarxa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i hi treballen conjuntament 38 entitats socials i l’Ajuntament de Barcelona. Una de les principals activitats de la xarxa des de la seva creació, l’any 2005, ha estat generar coneixement i dades sobre la problemàtica del sensellarisme per lluitar contra la invisibilització i per orientar les polítiques públiques. Aquestes són les publicacions impulsades per la XAPSLL:

Cabrera, P. J. C., Rubio, M. J., & Blasco, J. (2008). Qui dorm al carrer?: Una investigació social i ciutadana sobre les persones sense sostre. Caixa Catalunya, Obra Social. https://www.researchgate.net/publication/275957813_Qui_dorm_al_carrer_Una_investigacio_social_i_ciutadana_sobre_les_persones_sense_sostre

Sales, A. (2012) Diagnosi 2011. Les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre i l’evolució dels recursos residencials. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. https://albertsales.files.wordpress.com/2012/04/diagnosi2011-sense-llar.pdf

Sales, A. (2013) Diagnosi 2013. La situació de les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. https://albertsales.files.wordpress.com/2013/10/diagnosi2013cat.pdf

Sales, A.; Uribe, J.; Marco, I. (2015) Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona: evolució i polítiques d’intervenció. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2015/12/diagnosi2015.pdf

Guijarro, L.; Sales, A.; Tello, J.; de Inés, A. (2017). Diagnosi 2017. La situació del sensellarisme a
Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge.
Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2017/12/Diagnosi2017.pdf

De Inés, A.; Guzmán, G.; Verdaguer, M.; Contreras, M. (2019). Diagnosi 2019. El sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació de sensellarisme. Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2019/11/Diagnosi_sensellarisme_2019_WEB.pdf