IV Jornada d’Acció Social organitzada per ECAS amb el Campus Cohesió i la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, 4 de juny de 2021.

Enllaç a la notícia: https://acciosocial.org/cal-una-politica-que-posi-limits-als-lloguers-que-amplii-el-parc-dhabitatge-public-que-fomenti-lhabitatge-cooperatiu-i-amb-una-politica-fiscal-mes-justa/