Data de publicació: 02/2021

Autores: Olatz Ribera-Almandoz, investigadora associada, CIDOB, Albert Sales Campos, investigador, IERMB i Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB

Quin està sent l’impacte de la Covid-19 en la situació de l’habitatge a Catalunya? I quines són les principals problemàtiques en relació a l’accés i el manteniment de l’habitatge de les persones migrades? Aquest CIDOB Briefing reflexiona sobre les principals conclusions i recomanacions extretes de la sessió de treball “Migració i Sensellarisme: Escenaris durant i després de la pandèmia”, organitzada pel CIDOB el 24 de novembre del 2020. La sessió va oferir una plataforma de debat entre administracions públiques, entitats socials, acadèmics i moviments socials per tal de reflexionar sobre l’actual situació del dret a l’habitatge a Barcelona en el cas de les persones migrades i oferir conjuntament propostes de desplegament de polítiques públiques en aquest àmbit. 

[segueix llegint: https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/precarietat_i_exclusio_residencial_en_la_poblacio_migrada_en_temps_de_covid_19]