[veure la 5a i 6a sessió]

Immigració i delinqüència

Guió de continguts

La identificació entre moviments migratoris i delinqüència està molt present a les societats opulentes. Els mitjans de comunicació reprodueixen dirscursos criminalitzadors al voltant dels “immigrants” reproduint els prejudicis dels propis professionals de la comunicació (Aierbe, P. (2002). Inmigrantes delincuentes, una creación mediáticaMugak19, 15-23). 

Trobareu un exemple de com es configura la idea de que la recepció de persones migrades genera major inseguretat en aquest documental del programa 30 minuts de l’any 1989. Compareu el relat sobre immigració i delinqüència de la veu en off i de les veus expertes autoritzades (com el comissari de policia) amb les pròpies imatges. 

Dels orígens del discurs de la criminalització a la seva versió actual:  https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/asesinado-san-sebastian-vecina-inmigrante-delito-expulsado_2_2746830047.html. El discurs del “sentit comú del carrer” reproduint la atribució d’un suposat increment de la delinqüència i de la violència a la presència de joves migrats (amb una tèbia confrontació amb la realitat de la conductora del programa).

La relació entre immigració i delinqüència també és un tema recurrent en la literatura criminològica (Martínez, R., & Lee, M. T. (2004). Inmigración y delincuenciaRevista española de investigación criminológica2, 1-34.)

Com s’ha construït la persona migrada com una categoria de risc? Conceptes clau: alterització, sobrevigilancia, polítiques policials actuarials, control migratòri, racisme institucional. (Brandàriz García, J. Á. (2008). La construcción de los migrantes como categoría de riesgo: fundamento, funcionalidad y consecuencias para el sistema penal. In Política criminal en vanguardia: Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada (pp. 143-196))

El sistema penal contra les persones migrades: les conseqüències

La desconfinaça i la construcció d’una categoria de risc comporta discriminacions com l’ús desproporcionat de la presó preventiva.

Reflexió final / Exercici:

L’increment de la proporció de població migrada a Espanya ha coincidit amb un descens de la delinqüència. Per contra existeix una sobre representació de la població estrangera a les presons espanyoles. A partir de les lectures anteriors, quines són les vostres hipòtesis?  

Lectura obligatòria: 

Brandàriz García, J. Á. (2008). La construcción de los migrantes como categoría de riesgo: fundamento, funcionalidad y consecuencias para el sistema penal. In Política criminal en vanguardia: Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada (pp. 143-196)