[veure la 2a sessió]

3a sessió. La gestió neoliberal de la pobresa

MATERIAL BÀSIC

Entendre la pobresa i la marginalitat: les formes elementals de la pobresa segons Serge Paugam

Lectura introductòria: 

  • Reseña de “Las formas elementales de la pobreza” de Paugam, Serge Contribuciones desde Coatepec, núm. 16, enero-junio, 2009, pp. 201-204 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México https://www.redalyc.org/pdf/281/28112196011.pdf

Sobre la pobresa en els règims d’estat del benestar europeus: 

La gestió neoliberal de la pobresa

Els tres eixos de la gobernabilitat neoliberal de la pobresa: 

– Workfare. Les ajudes socials com a mecanisme de submissió al treball precari. 

– Delegació de responsabilitats en la filantropia privada. Dels drets a la caritat. 

– Penalització i criminalització de la pobresa. 

Lectures obligatòries: 

  • Sales, A. 2014. “El delicte de ser pobre” Quaderns d’Illacrua, n. 189. (Versió en línia aquí)
  • Wacquant, L. 2005. “Castigar a los parias urbanos.” Oficios Terrestres 17 (La Plata): 10-14. [HTML]

MATERIALS D’AMPLIACIÓ 

  • Wacquant, L. 2003. “From Slavery to Mass Incarceration: Rethinking the ‘Race Question’ in the United States.” New Left Review, 2nd series, 13: 40-61. [GoogleBooks – Spanish]