L’informe presenta l’evolució de característiques sociodemogràfiques de les persones que han dormit als carrers de Barcelona entre 2008 i 2018.

Per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona ha reunit i analitzat les dades de les 2.452 persones que es van detectar als carrers de la ciutat durant tot l’any 2018. L’informe ‘¿Qui dorm al carrer a Barcelona?’ intenta explicar qui són aquestes persones – de quin sexe, edat i procedència -, amb l’objectiu d’obtenir un retrat sociodemogràfic que ajudi a impulsar les polítiques de prevenció del sensellarisme i a millorar els serveis d’atenció a les persones sense sostre i sense llar de la ciutat.

Les dades que ofereix l’informe no es refereixen a una mostra sinó al  conjunt de persones detectades i contactades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert de l’Ajuntament durant tot un any i no només en un nit concreta. És el primer estudi d’aquestes característiques que es realitza a la ciutat.

Títol:

Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic

Enllaç:

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/qui-dorm-al-carrer-a-barcelona.pdf

Com citar:

Sales, Albert (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona