Des del 7 de febrer está disponible a les llibreries Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, coordinat per Ricard Gomà y Joan Subirats i en el que han contribuït 40 autors y autores.

La meva aportació és el capítol “Polítiques d’inclusió social: lluita contra la pobresa o gestió neoliberal de la misèria?”