[font: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html)

En el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s’ha elaborat la nova Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 articula amb objectius compartits, les actuacions d’inclusió social de l’Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball en xarxa i l’impuls de projectes estructurants.

Com a resultat dels diferents espais de treball i participatius, s’ha elaborat el document de l’Estratègia en la qual han participat directament 167 entitats, organitzacions, xarxes i departaments municipals, i que incorpora un total de 892 projectes i serveis que impacten en la reducció de les desigualtats socials.

El document de l’Estratègia, aprovat per unanimitat al Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà es va presentar el 9 d’abril al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Jaume, 1).

Podeu trobar el document aquí: