La Revista de Treball Social publica un article que signo amb la Tatiana Guerrero sobre la venda ambulant no autoritzada amb l’objectiu de compartir les experiències i els aprenentatges que es desprenen de les intervencions socials en aquest àmbit engegades per l’Ajuntament de Barcelona a partir de l’estiu de 2015.

A partir de la problemàtica de la modalitat de venda popularment anomenada “top manta”, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l’estiu del 2015, un paquet de mesures socials dirigides a lluitar contra l’exclusió administrativa que viuen la majoria dels venedors i venedores.

En aquest article es presenta la diagnosi prèvia al disseny de les actuacions, es descriuen els projectes iniciats i es plantegen les dificultats i els aprenentatges d’un procés que ja fa prop de dos anys que està en funcionament. Fer explícites les limitacions de la intervenció social en situacions d’exclusió administrativa evidencia el carreró sense sortida de la gestió global dels moviments migratoris. Ser conscients d’aquestes limitacions fa encara més imprescindible cercar les escletxes que permetin a les persones que han arribat i que seguiran arribant a les ciutats europees trencar amb les fronteres quotidianes.

Paraules clau: Venda ambulant, top manta, immigració, espai públic, intervenció
social.

SALES CAMPOS, Albert i GUERRERO MUÑOZ, Tatiana. La venda ambulant no autoritzada als carrers de Barcelona. Límits i potencialitats de la intervenció social. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, agost 2017, n. 211, pàgines 175-189. ISSN 0212-7210.

CATALÀ

Format online: http://dp.hpublication.com/publication/cbde7323/

Format pdf: http://www.tscat.cat/content/rts-211-catala

CASTELLÀ

Format online: http://dp.hpublication.com/publication/193df8bf/

Format pdf: http://www.tscat.cat/content/rts-211-castella

611ac8de-63dd-4807-9450-2324ab52e06f