[Ràdio] La Brúixola 23/05/2017, parlem del sensellarisme a Barcelona

Al programa La Brúixola d’Onde Cero del 23 de maig de 2017 parlem de sensellarisme i de l’evolució de la problemàtica a Barcelona arrel del recompte 2017.

A partir del minut 30 en aquest enllaç:

http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/la-bruixola-23052017_20170523592496650cf205e8f6fb1320.html

Anuncis

Voluntad de acero para salir de la pobreza y otros mitos neoliberales

Vagos, maleantes, putas e inmigrantes

// por Albert Sales //

El domingo 14 de mayo, El Periódico de Catalunya publicaba una entrevista en la que se recogía una colección de tópicos sobre las personas sin techo que podría llegar ser insultante si no fuera porque los reproducía una persona sin techo. La periodista entrevistaba a un hombre de 49 años, originario del Reino Unido, que ha vivido en la calle y que hoy reside en un albergue de la ciudad de Barcelona mientras “se labra un futuro” convirtiéndose en “emprendedor”. Concretamente, el entrevistado se dedica a dar clases de inglés.

Sin duda, la historia tiene su interés. Es ilustrativa de lo que ocurre hoy en los centros residenciales en los que se atiende a personas sin techo y sin hogar. Cada vez más gente con empleo o con ingresos procedentes de pensiones o de prestaciones sociales ven cómo su estancia en estos centros se prolonga…

View original post 816 more words

Publicación: Sinhogarismo y exclusión residencial. De la asistencia al a prevención

rts_209La exclusión residencial y el sinhogarismo avanzan a las grandes ciudades globales a pesar del crecimiento de los recursos dedicados a atender a las personas sin techo y sin hogar. La exclusión del mercado de la vivienda, las disfunciones del mercado laboral, la erosión de las políticas de protección social y de garantía de rentas, y las políticas migratorias, generan un goteo constante de personas que caen en situaciones de exclusión social severa. El artículo propone un marco de comprensión de la exclusión de la vivienda como un continuo de situaciones marcadas por estos factores estructurales, expone las interacciones entre el acceso a la vivienda y otros factores de exclusión social, y apunta algunas consecuencias por el diseño de políticas públicas que podrían derivarse de este marco conceptual, poniendo énfasis en la necesidad de acercarse al sinhogarismo con perspectiva de género.

CITA: Sales Campos, Albert (2016) “Sinhogarismo y exclusión social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, diciembre 2016, n. 209, páginas 9-25. ISSN 0212-7210.

ENLACE: http://dp.hpublication.com/publication/4b4da7be/mobile/?alt=1

Publicació: Sensellarisme i exclusió social. De l’assistència a la prevenció

rts_209

L’exclusió residencial i el sensellarisme avancen a les grans ciutats globals malgrat el creixement dels recursos dedicats a atendre a les persones sense sostre i sense llar. L’exclusió del mercat de l’habitatge, les disfuncions del mercat laboral, l’erosió de les polítiques de protecció social i de garantia de rendes, i les polítiques migratòries, generen un degoteig constant de persones que cauen en situacions d’exclusió social severa.

L’article proposa un marc de comprensió de l’exclusió de l’habitatge com un continu de situacions marcades per aquests factors estructurals, exposa les interaccions entre l’accés a l’habitatge i altres factors d’exclusió social, i apunta algunes conseqüències pel disseny de polítiques públiques que podrien derivar-se d’aquest marc conceptual, tot posant èmfasi en la necessitat d’apropar-se al sensellarsime amb perspectiva de gènere.

CITA: SALES CAMPOS, Albert. “Sensellarisme i exclusió social”. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, desembre 2016, n. 209, pàgines 9-25. ISSN 0212-7210.

Enllaç: http://dp.hpublication.com/publication/445445bb/mobile/?alt=1

Per què un recompte de persones sense sostre?

Gràcies al recompte organitzat per la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona la nit del 18 al 19 de maig del 2016 vam poder actualitzar algunes xifres: 941 persones dormien als carrers de la ciutat i 1.973 als recursos residencials de la pròpia Xarxa que agrupa a 31 entitats socials i l’Ajuntament. Enguany, el 17 de maig, al voltant de mil persones voluntàries sortiran als carrers de matinada per col·laborar en el que serà el cinquè recompte de persones sense sostre de la ciutat de Barcelona. Abans del 2016, la XAPSLL n’havia portat a terme el de 2008 i el de 2011 i la Fundació Arrels el de 2015.

La incomoditat de comptar persones

Personalment, després d’anys de treballar amb i per les persones que sobreviuen als carrers de la ciutat, he de reconèixer que hi ha aspectes dels recomptes que m’incomoden i que m’obliguen a compartir públicament algunes reflexions.

M’incomoda el gran interès mediàtic i ciutadà per “la xifra”. Específicament per la xifra de persones al carrer. Sobreviure al carrer és duríssim i traumàtic, però només és la punta de l’iceberg de l’exclusió residencial. De fet, sense sostre es consideren totes aquelles persones que dormen al carrer, però també les que dormen en equipaments col·lectius d’emergència i passen el dia al carrer. Així mateix, persones sense llar són aquelles que no disposen d’un domicili o que viuen en un habitatge que no reuneix unes mínimes condicions d’higiene i seguretat. El sensellarisme és doncs un fenomen molt més complex que comprèn un continu de situacions molt permeables entre elles. Les persones que es queden sense recursos passen d’una situació d’exclusió residencial a una altra amb molta facilitat acumulant frustracions i vulnerabilitats. La simplificació del fenomen porta sovint a la construcció d’una frontera entre “els sense sostre” i les persones amb domicili que afavoreix que es perpetuïn els tòpics: “a mi això no em passaria mai”, “quina vida haurà portat per acabar així”, “si no ets alcohòlic no acabes al carrer”… Sense comprendre els pasos previs a la situació de carrer difícilment es poden trencar aquests tòpics i generar solidaritats que vagin més enllà de la compassió.

M’incomoda que les xifres siguin l’únic pretext per parlar de les formes més dures d’exclusió. Darrera de les 941 persones comptabilitzades al carrer, de les 1.973 que dormien en equipaments i de tantes altres veïnes i veïns de Barcelona en situació d’exclusió residencial trobem històries marcades per la impossibilitat d’accedir a un habitatge, la pobresa, l’exclusió laboral, la ineficàcia de sistemes de protecció social que fan aigües… El sensellarisme s’explica sobretot per la falta d’un sistema de garantia de rendes, per uns mercats laboral i de l’habitatge salvatges i per l’exclusió administrativa sistemàtica d’una part dels habitants d’origen estranger de la ciutat. Darrera la xifra hi ha causes estructurals que requereixen explicacions que no caben en la petita finestra mediàtica que obra una operació de recompte, però que encara caben menys quan la finestra es tanca.

M’incomoda que un actuació puntual, d’una nit, tingui el ressò d’una gran revelació mentre tanta, tantíssima gent, treballa a diari per lluitar contra el sensellarisme. Les entitats de la XAPSLL donen suport social i allotjament a milers de persones al cap de l’any. Més de dues mil persones dormen cada nit en centres residencials,  pisos, habitacions i pensions, gràcies a entitats i serveis socials públics que ofereixen solucions residencials d’emergència i d’altres de més estructurals. La Xarxa agrupa a 32 entitats que mobilitzen professionals i persones voluntàries per combatre els efectes de l’exclusió residencial. Aquest treball quotidià es realitza contracorrent amb la consciència de que els serveis públics i les entitats que atenen a les persones sense sostre de Barcelona s’enfronten a diari a la fallida d’un sistema de protecció social incapaç de deslligar el destí de les persones de les exclusions generades pel mercat de l’habitatge, pel mercat laboral, per la legislació d’estrangeria…

I m’incomoda que la fugacitat del titular no permeti explicar que les persones que estan al carrer no estan necessàriament oblidades per tothom. Voluntariat de diverses entitats i professionals del Serveis d’Inserció Social de l’Ajuntament treballen per establir vincles i acompanyar a les persones respectant la seva autonomia i les seves decisions, una tasca que és invisible perquè ha de ser-ho. Perquè a Barcelona es va optar ja fa dues dècades per fugir de l’emergencialisme i treballar amb discreció, evitant els uniformes, les etiquetes i l’estigmatització de les persones més colpejades per l’empobriment.

Per què fer recomptes?

Compartides les incomoditats i buscant l’equilibri entre l’acció i la coherència personal, crec sincerament que cal fer recomptes. Avui, és impossible saber quantes persones dormen als carrers de la majoria de ciutats catalanes. A España es repeteixen com a mantra les estimacions del INE basades en la “Encuesta a las Personas Sin Hogar” que estimava l’any 2012 que hi havia 22.939 persones sense llar a tot l’Estat. Aquesta enquesta es realitza a les persones usuàries de serveis assistencials especialitzats i comptabilitza aquelles persones que s’apropen als serveis. Com he argumentat extensament en altres llocs, es tracta d’una font que infravalora l’abast de la problemàtica i ofereix dades clarament esbiaixades.

Fora de l’enquesta de l’INE, no existeix a Catalunya cap font oficial que permeti aproximar el nombre de persones sense sostre. De ben segur Barcelona concentra bona part de la problemàtica, per la pròpia dimensió de la ciutat, però també per l’efecte atracció que suposa la manca de recursos d’atenció a les persones sense llar a la resta del territori i el fet que la capital permeti l’empadronament sense domicili fix com estableix la legislació mentre la immensa majoria de ciutats del país no ho fan. Cal doncs teixir complicitats, impulsar que es generin mecanismes de coneixement del que passa als carrers de pobles i ciutats i també sortir a comptar. Perquè calen actuacions a nivell de país i avui no disposem d’eines per conèixer l’evolució de la problemàtica. Les percepcions esbiaixades segueixen marcant l’agenda política i confonent i barrejant les diferents formes com la pobresa extrema es materialitza a l’espai públic. No distingim quan estem davant d’un increment del nombre de persones que viuen de l’almoina o del nombre de persones que dormen al carrer…

A partir de l’experiència de Barcelona, ciutats com Lleida, Badalona, Girona o Sant Adrià del Besós han realitzat recomptes en el darrer any. És una bona notícia, perquè conèixer i acceptar la realitat és el primer pas per desenvolupar polítiques que lluiten contra l’exclusió residencial. Barcelona es converteix en motor impulsor de la resolució de maig del 2015 del Parlament de Catalunya, ratificada en el darrer ple sobre emergències socials, on s’insta a que s’estenguin els recomptes a tot el territori català.

El valor afegit dels recomptes que realitza la ciutat de Barcelona radica també en una metodologia que permet saber quantes persones dormen al carrer i en equipaments en una sola nit evitant duplicitats. Com en les altres ocasions, la mateixa nit que prop de mil persones voluntàries surtin al carrer, tots els equipaments que acullen o donen solucions residencials a persones sense llar informaran del nombre i les característiques sociodemogràfiques de les persones ateses. 

Per últim, el recompte és un esdeveniment de ciutat en el que ciutadania que desconeix la problemàtica del sensellarisme comparteix unes hores amb professionals, amb voluntariat estable de les entitats y amb persones que han dormit i viscut al carrer. L’experiència d’altres edicions ens demostra que es genera un espai molt valuós de complicitats i d’aprenentatges en el que es trenquen molts estereotips. Per una nit persones que han patit el què és sobreviure al carrer, professionals que cada dia s’enfronten amb impotència a la falta d’habitatge assequible per a les persones a les que acompanyen en el dur camí d’abandonar la vida al carrer, voluntàries d’entitats que comparteixen el seu temps al carrer, en centres residencials o en centres de dia… volten per la ciutat amb mil ciutadans i ciutadanes que s’apropen a la problemàtica de forma puntual.

Probablement, les mil persones voluntàries que surtin la matinada del 17 al 18 de maig al carrer no dedicaran el seu dia a dia a acabar amb el sensellarisme. Però si una activitat ciutadana aconsegueix que cada cop més gent tingui arguments i vivències per explicar que les persones sense sostre no són éssers estranys i que en l’arrel del problema trobem la falta d’accés a l’habitatge, haurem contribuit a enriquir debats que, malauradament, estaran molt presents a les ciutats del s. XXI.

Banner_EntradaCAT-17

Bloc a WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: