Textos complets del Pla de Lluita contra el sensellarisme 2017-2020:

portada pla sensellarisme