Aquesta setmana hem presentat el Pla de Lluita contra el Sensellarisme de Barcelona. És un document que recull la feina feta fins ara i amb el que l’Ajuntament i les entitats de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) es marquen un full de ruta per combatre les formes més extremes d’exclusió residencial a la ciutat.

La presentació d’aquesta setmana no era, en absolut, el final de res. I tampoc el principi. Una legió de persones professionals i voluntàries porten anys treballant a Barcelona per evitar que hi hagi gent dormint al carrer i per atendre i donar escalfor i humanitat a qui es troba en aquesta situació. No seria possible plantejar polítiques com les que s’apunten al Pla sense una llarga trajectòria de feina ben feta.

A principis de 2015, la Tinenta d’Alcalde Laia Ortiz va tenir la valentia política de posar el tema del sensellarisme a la primera línia de les polítiques socials de la ciutat. No és fàcil comprometre’s a combatre un fenomen que és el resultat de la violència econòmica exercida contra els més vulnerables. En diferents etapes, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un doble joc amb les persones sense llar: s’ha negat públicament la seva existència, mentre s’impulsaven uns serveis i un sistema d’atenció que, malgrat les mancances, és el més potent de Catalunya i de l’Estat espanyol. Comprensible… atendre a les persones sense llar no significa reduir el problema, perquè sense facilitar l’accés a l’habitatge, els serveis socials es troben constantment en carrerons sense sortida.

Sabem  que la competició partidista necessita titulars com “Barcelona redueix a la meitat el nombre de persones que dormen al carrer” o “Barcelona eradica els assentaments irregulars”… I si no es poden lluir aquests “resultats” el tema deixa de ser atractiu.

Però trobar-se tanta gent compromesa amb la seva feina, acostumada a treballar a l’ombra bé mereix que tinguem el valor de dir que fem una aposta per lluitar contra els efectes de l’exclusió residencial. Per molt que els factors estructurals (mercat de l’habitatge, mercat laboral, retallades i desprotecció social, lleis d’estrangeria…) facin preveure temps molts durs, ens decidim a accelerar la transformació de la forma de treballar per les persones més empobrides de Barcelona. D’un model d’atenció a les persones sense llar a un model de lluita contra el sensellarisme amb el dret a l’habitatge al centre. Sense inventar la roda. Aprofitant el saber de les entitats socials, dels i les professionals municipals, i de les persones que estan en situacions de sense llar o que hi han passat.

Ens proposem:

  • Reduir a la mínima expressió el sensellarisme de carrer de llarga durada, millorant els recursos amb que el Servei d’Inserció Social actua al carrer, ampliant el programa Primer la Llar i trencant amb el col·lapse dels recursos residencials facilitant l’accés a l’habitatge.
  • No créixer en “albergs”. Créixer en equipament especialitzats per atendre necessitats diverses: joves, persones amb malaltia mental… I prioritzar la creació de recursos a amb allotjaments individuals amb espais compartits.
  • Millorar les condicions de vida als recursos residencials existents. Reconstruir una llar requereix espais adequats i dignes. Sabem que els albergs existents no són el lloc idoni. Si no podem prescindir de les places que avui ofereixen, almenys cal revisar metodologies i invertir en millorar espais.
  • Apostar per la prevenció. Detecció precoç als serveis socials, establir mecanismes qeu evitin les recaigudes, pressionar a altres administracions perquè ningú vagi a parar al carrer a la sortida d’hospitals o presons.
  • Garantir la perspectiva de gènere i l’atenció específica a les necessitats de les dones sense llar i sense sostre.

Fa un any que vam començar a accelerar aquests canvis, presentem el Pla que posa negre sobre blanc totes les actuacions previstes, i seguim treballant tant dur com puguem.