Cada cop els sous són més mini-sous, i les factures que s’han de pagar no són precisament mini. Tot plegat ha donat peu a una nova categoria laboral a Europa: el treballador pobre. Carles Costa i Lídia Heredia n’han parlat amb el sociòleg Albert Sales i amb Maria Jesús López, que té tres feines

matinstv3

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/treballadors-amb-un-sou-insuficient-per-poder-viure-dignament/video/5629054/