En aquest informe es presenten l’actualització de les dades que la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar de Barcelona realitza anualment i de forma coordinada la nit de l’11 al 12 amb i els resultats d’una recerca qualitativa que pretén apuntar respostes a aquestes preguntes. Una recerca que, a través de l’observació participant, grups de discussió i entrevistes, trasllada la veu sobre el sensellarisme a les persones que en són o n’han estat protagonistes i víctimes.

Versió original en català: 151214 Diagnosi2015 sense llar (4,67 MB, pdf)

Traduccions: 

Anglès: Sense sostre2015ING (4,67 MB, pdf)

Castellà: Sense sostre2015 ES (4,67 MB, pdf)

Diagnosi2016-targeta presentacio