European Journal of Homelessness _ Volume 9, No. 2, December 2015 – Albert Sales

L’European Journal of Homelessness em publica en el seu número d’aquest semestre un article en el que qüestiono les xifres oficials sobre sensellarisme a l’Estat espanyol. A la vista de les fonts existents, a España ningú sap quantes persones han de dormir al carrer cada nit.

Unes administracions públiques mínimament responsables haurien de deixar de repetir la xifra de les 30.000 persones que, a hores d’ara, no té cap fonament empíric. Unes administracions i uns poders públics compromesos haurien de posar els mitjans per saber quantes persones es veuen obligades a dormir als carrers de les nostres ciutats i quines són les seves necessitats i característiques per tal de fer polítiques conseqüents i orientades per l’evidència empírica i no per titulars de premsa.

—————–

El European Journal of Homelessness me publica en su número de este semestre un artículo en el que cuestiono las cifras oficiales sobre sinhogarismo en España. A la vista de las fuentes existentes, en España nadie sabe cuántas personas tienen que dormir en la calle cada noche.

Unas administraciones públicas mínimamente responsables deberían dejar de repetir la cifra de las 30.000 personas que, a estas alturas, no tiene ningún fundamento empírico. Unas administraciones y unos poderes públicos comprometidos deberían poner los medios para saber cuántas personas se ven obligadas a dormir en las calles de nuestras ciudades y cuáles son sus necesidades y características para hacer políticas consecuentes y orientadas por la evidencia empírica y no por titulares de prensa.

Abstract

In Spain, it is impossible to determine the extent of residential exclusion. Despite this, predictions are made using as a basis the few sources that currently exist, which presents a dangerously biased view of the prevalence and evolution of homelessness. In December 2014, the European Observatory on Homelessness published the report ‘Extent and Profile of Homelessness in European Member States’, in which it warned about the current obstacles to determining the extent of homelessness in the fifteen countries where the organizations of the Federation are based. The report attempts to compare across nations, and it places Spain in privileged position in terms of the prevalence of homelessness and the rise of residential exclusion in the latter years of the recession. This optimistic data contrasts with the macro indicators of poverty and extreme poverty, which present Spain as one of the countries where the financial crisis has had the most impact on the population. This article analyses the data sources on homelessness in Spain in order to outline the causes of the downward bias of predictions. The example of Barcelona (the city that has the most complete information) is used to identify the methodological and structural causes affecting the quality of data at state level.

European Journal of Homelessness _ Volume 9, No. 2, December 2015 – Albert Sales

EJH9