Durant l’hivern de 2013-2014 vam realitzar un estudi per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a proposta de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de la ciutat sobre la cobertura de les necessitats alimentàries de la població en situació d’alta vulnerabilitat social.

En l’estudi vam utilitzar metodologies qualitatives per aproximar-nos a l’impacte que les diferents formes d’assistència alimentària tenen sobre els processos de desqualificació social provocats per la pobresa.

Del treball d’observació participant i d’entrevistes amb persones ateses al carrer i en equipaments per entitats públiques i privades en surt l’informe que – finalment- es publica a la web de l’Observatori Social de Barcelona.

El trobareu aquí

Cita bibliogràfica: 

Sales, Albert & Marco, Inés. 2014. La cobertura de les necessitats alimentàries de la població en situació de vulnerabilitat social a la ciutat de Barcelona. Els serveis d’àpats cuinats. Observatori Social de Barcelona.