Compareixença a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya amb relació a la Proposició de Llei de Renda Garantida de Ciutadania. 8 d’abril de 2015. AlbertSales_Parlament Algunes idees clau: “Una Renda Garantida és imprescindible si es vol lluitar contra la pobresa i l’exclusió social severes” “Les noves formes de pobresa no són fruit de la crisi, comencen molt abans” “Protegir a les persones de l’exclusió social no ha de dependre el treball assalariat i de les cotitzacions a la seguretat social”. “Els programes de workfare son un brindis al sol amb el mercat laboral que tenim. Només aconsegueixen estigmatitzar i culpabilitzar” “La bretxa de pobresa de Catalunya és més alta que l’Espanyola i que la d’Hongria, i que la de Bulgaria…” “Amb la revisió del PIRMI i altres retallades, hem deixat a les persones i a famílies més empobrides a l’estacada” “La rendes garantides no condicionades a la inserció laboral tenen un efecte redistributiu i de protecció de les dones que no es pot aconseguir amb cap altre tipus de programa” http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/compartir-diferit?p_cp1=7431077&p_cp2=7432431