[+info a artefaktes.com: en català // en castellà]

En els darrers trenta anys la població penitenciària catalana i espanyola ha crescut considerablement mentre la delinqüència s’ha reduït. El retrocés de les polítiques de benestar conviu amb l’expansió de l’estat penal sota l’empara d’una ideologia dominant que refusa les causes estructurals de la marginalitat i que individualitza les problemàtiques socials per culpabilitzar a persones i col•lectius en situacions d’exclusió.

gestioneolibL’empobriment causat per les polítiques econòmiques neoliberals obliga a dissenyar un model de gestió de la misèria. Aquest model exportat a tot el món pels Think Tanks americans es concreta en tres punts:
1. La intensificació de l’ús del sistema penal com a eina de control de les minories excloses
2. La individualització de los problemes socials y de la intervenció professional sobre els mateixos prioritzant la “reinserció laboral” como via única d’integració social.
3. La relegació dels drets socials i la transformació de los serveis socials públics en filantropia i caritat privades.

Fitxa del curs

Duració del curs: 10 hores (+5 hores de lectures)
Dies y hores: divendres, 6 de març, de 16h30 a 19h30 i dissabte 7 de març, de 10h00 a 14h00 i de 16h a 19h.
Lloc: el local de Raons Públiques a c/Concòrdia 30, baixos (Metro L3: Poble Sec)
Idiomes: català i castellà.
Preu: 25€
Materials: dossier de textos i altres
Màxim de matrícula: 12-15 persones
Nivell de dificultat: de preferència universitari

Dinamitzador del curs:

Albert Sales i Campos  és politòleg i sociòleg, professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Girona. Membre del Grup d’Investigació en Criminologia i Sistema Penal de la Universitat Pompeu Fabra. En els últims anys ha desenvolupat les seves investigacions als carrers de Barcelona i en el sistema penitenciari català. Membre del Col•lectiu RETS.

Continguts:

1. Introducció. Estado de situació: crisi, empobriment, austeritat… pobres i nous pobres.
2. Pobresa, exclusió social, underclass, marginalitat… la terminologia i el seu contingut polític
3. Del “wellfare” i la cohesió social al “workfare” i la permanent sospita de parasitisme
4. Criminalització de la pobresa i de la marginalitat.
5. La filantropia, la caritat y la governabilitat de la precarietat

Bibliografia

Aranda Ocaña, M. et al. (2005). El populisme punitiu. Barcelona: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. Universitat de Barcelona.
FOESSA. (2013). Desigualdad y Derechos Sociales. Madrid: Fundación Foessa, Cáritas.
Gans, H. (1990). Deconstructing the Underclass. Journal of the American Planning Association, 177, 271-277.
Fleisher, M. S. (1995). Beggars & thieves: The University of Wisconsin Press.
García España, E. et al.(2010). Evolución de la delincuencia en España. Revista Española de Investigación Criminológica, (8), 1-27.
Garland, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Gedisa.
Laparra, M., & Perez-Eransus, B. (2012). Crisis y fractura social en europa.  Barcelona: Obra Social La Caixa.
Paugam, S. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Madrid: Alianza.
Wacquant, L. (2010a). Las dos caras de un gueto. Madrid: Siglo XXI.
Wacquant, L. (2010b). Castigar a los pobres. Barcelona: Gedisa.

Matrícula:

cursos@artefaktes.com