Si més no, hem tingut l’oportunitat de dir que les auditories, tal i com es fan, són totalment ineficaces per garantir el compliment dels drets laborals de les treballadores. Ni a Bangla Desh, ni a Marroc, ni a la Xina, ni a l’Índia… canviarem el model de negoci a base de la seva Responsabilitat Social Empresarial.

http://www.catradio.cat/reproductor/724707/Sales-Cobren-30-eurosmes-per-jornades-interminables-Aixo-no-ho-detecten-les-auditories-socials