Dissabte 27 d’abril:

Matí: 

Els mites de la nova pobresa i la criminalització de l’exclusió social, al III cicle de debats Tecnocrítica

La crisi i les polítiques adoptades pel govern espanyol i els governs autonòmics han accelerat el procés d’empobriment de gran part de la ciutadania d’aquest país. De manera ingènua o intencionalment equivocada, els mitjans de desinformació i els tertulians instal·lats en els seus platons i estudis radiofònics parlen de la “nova pobresa” com si es tractés del resultat de l’atac d’un monstre amorf, anònim i incontrolable anomenat crisi que, com un tsunami, destrossa famílies i vides. Enfront de la mitologia de la crisi com a causant de l’extensió del risc de pobresa em proposo exposar que la “nova pobresa” és el resultat d’un projecte polític que s’imposa a partir dels 70; També repassarem les diferents formes en què s’estigmatitza i criminalitza la pobresa per mantenir sota control la marginalitat sorgida de l’aplicació de polítiques neoliberals.

Tarda: 

Ciutat i mecanismes d’exclusió social, compartint taula rodona amb Sonia Vives