[Versión en castellano aquí]

BarbieLa Fira de les Joguines i del Joc que se celebra cada gener a Hong Kong és el lloc idoni per a que les grans marques busquin oportunitats de negoci i nous proveïdors. Les successives investigacions realitzades per grups d’activistes i d’obrers i obreres revelen que el respecte dels drets laborals no és un criteri que les empreses transnacionals tinguin en compte en tancar els seus suculents negocis. De juliol a novembre de 2012, l’organització SACOM (Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour), investigar dues fàbriques: Dongguan Tianyu Toys Co Ltd i Dongguan Chang An – Mattel Toys Factory, identificant abusos laborals sistemàtics en ambdós centres de treball, tot que tots dos han passat per processos d’auditoria realitzats pel Consell Internacional de la Indústria del joguina (ICTI, per les seves sigles en anglès).

En els últims set anys, SACOM ha denunciat repetidament les males condicions de treball en aquestes fàbriques proveïdores d’empreses internacionalment conegudes com Mattel o Disney però segons aquest grup d’investigadors i activistes, les empreses no han promogut cap millora. Amb la connivència i el silenci d’entitats certificadores que només atenen els interessos de qui finança les auditories: les pròpies empreses transancionals.

Les cadenes de subministrament de les grans firmes de joguines fa molts anys que són assenyalades per investigacions independents. El execeso d’hores extraordinàries, els baixos salaris, els retards sistemàtics en el pagament dels salaris, ambients de treball perillosos i insalubres, els impagats en les cotitzacions de les treballadores a la seguretat social … són les realitats quotidianes en factories i tallers de tot el món i, en especial, del Sud-est asiàtic. SACOM ha realitzat investigacions en Tianyu en quatre ocasions des de 2007 sense apreciar canvis malgrat les denúncies públiques realitzades i de les trucades a l’acció dirigides a les empreses occidentals. En temporada alta la jornada de treball comença a les 8 del matí i acaba a les 10 de la nit. Els treballadors i les treballadores estan exposats a productes tòxics sense cap protecció. Els accidents de treball es multipliquen pel pèssim manteniment de la maquinària. El treballador o treballadora necessita un permís especial per escrit per poder anar al bany … I amb independència de totes aquestes denúncies documentades amb detall per SACOM, ICTI ha seguit concedint seu segell ICTI CARE a la fàbrica.

A la fàbrica de Mattel, propietat directa d’aquesta firma internacional, les persones treballadores acumulen sistemàticament entre 80 i 100 hores extra al mes (el límit legal està establert en 36 hores). SACOM documentació cremades i lesions freqüents entre les obreres que cusen els cabells de les nines Barbie. L’únic dispositiu de protecció que es proporciona a les persones que fan servir pintures que emeten vapors tòxics són màscares de quiròfan totalment insuficients per filtrar les partícules nocives i que no protegeixen en absolut els ulls.

Tianyu i Mattel no són casos excepcionals. Posen de manifest els problemes sistemàtics del programa de certificació ICTI CARE. Durant 2011-2012, SACOM va investigar set centres de treball més certificats per ICTI i el resultat va ser desolador mostrant, un cop més, que aquest tipus de mesures de responsabilitat social no són més que mesures cosmètiques que pretenen preservar la imatge de les grans firmes sense millorar les condicions reals de produccíón.