Silenciosament, sense sortir als diaris, 473 persones han mort als carrers de les ciutats de l’Estat espanyol des de principis de 2006, moment en que el Centre d’Acollida Assís comença a comptar les morts de persones sense llar en motiu del brutal assassinat d’una dona cremada a un caixer de Barcelona. 473 persones que deixen la pell al carrer amb una edat mitjana de 47 anys. I és que, com deia la Luisa “dormir al carrer no és bo per la salut”.

Efectivament, dormir al carrer no és gaire saludable, ni gaire segur. Només una quarta part de les morts s’han produït per causes naturals. Un 14% han estat causades per petits incendis originats per fogueres enceses per escalfar-se, un 8% de les morts han estat per hipotèrmia, un 2% per esclafament en ser buidat el contenidor on dormien dins el camió de les escombraries… Darrera d’aquestes xifres, drames personals viscuts en total soledat que acaben de manera tràgica. Probablement impactant a la persona o persones que troben el cos de l’anònim difunt. I a ningú més.

La meitat de les morts han estat resultat d’una agressió. Dormir al carrer no és saludable, però tampoc és segur. Les persones que massa sovint són el blanc de les mirades de temor i desaprovació de la ciutadania de bé són, finalment, les víctimes i no pas les executores de la violència urbana, nocturna i oculta, que no es notícia perquè afecta als invisibles i intocables de les nostres atrafegades ciutats.