Taller EpD. Escola Mirall, curs de monitors d’activitats de lleure.

Agost 2012, Llinàs del Vallès

Duració 4 hores

Número de persones 28.

Marc general

L’Educació per al Desenvolupament agrupa un conjunt d’activitats que porten a terme cada cop més ONGD que van néixer per fer cooperació per al desenvolupament. Analitzarem quina és la funció de l’EpD en la lluita contra les desigualtats Nord-Sud i contra la pobresa global.

1. Què és desenvolupament?

Creixement econòmic

Benestar

Desenvolupament humà

Consum

Treball

Cap on porta el desenvolupament? Cap al model capitalista de relacions humanes i socials? Cap a la globalització econòmica? Què passa amb les cultures?

Desenvolupament= lluita contra la pobresa?

Recomanació bibliogràfia: Latouche, Serge (2007) Sobrevivir al Desarrollo. Icària, Barcelona. (Resum)

2. Què provoca les desigualtats nord-sud?

Noura: “Nosaltres estem subvencionant les gambes congelades que compreu”

Història del “desenvolupament”

El comerç internacional

Les Institucions Finançeres Internacionals, les Empreses Transnacionals i la globalització

Comercio internacional, desarrollo y bienestar: el rol de las ONGD

3. Davant d’això, quines estratègies de lluita?

Objectius de la cooperació

Actors de la cooperació

Qui construeix el discurs de la cooperació al desenvolupament?

Ni peixos, ni canyes..

4. EpD: Espais de transformació

Les cares de l’EpD

  • Investigació
  • Educació i formació (itineraris)
  • Accions de sensibilització
  • Incidència política

Entitats que treballen l’Educació pel Desenvolupament des d’una perspectiva crítica:

Algunes campanyes interessants: