Comparteixo el guió i alguns recursos complementaris de la sessió de Sociologia del 19 d’agost.

Sociologia. Curs de monitorxs d’activitats de lleure.

Llinàs del Vallès, Agost 2012.

1. L’entorn social

Com és la nostra societat?

Conceptes clau: Risc i canvi, precarietat, modernitat líquida, mercantilització, privatització –> individualització

Quin valor donem al treball?

Com ens definim? QUI ETS?

Quin valor donem a l’oci?

Les principals opcions d’oci.

2. L’educació en el lleure: espai de transformació social?

Valors imperants que no ens agraden –> cap on volem anar?

Eixos de transformació:

– Gènere

– Desigualtats socio-econòmiques (Lectura: La pobresa té causa, la nova pobresa també)

– Fet migratori (Lectura: Immigració: mà d’obra d’usar i llençar)

– …

3. El nostre entorn de treball: els nens i nenes d’ara…

Com són?

Quins són els seus models?

Què podem fer des del lleure?

A què donem valor?