Comparteixo el guió i alguns recursos complementaris de la sessió de Sociologia del 19 d’agost.

Sociologia. Curs de directorxs d’activitats de lleure.

Llinàs del Vallès, Agost 2012.

1. Funcions socials de l’educació en el lleure

Transformació social vs. reproducció de l’statu quo

Paliar poblemes socials des del lleure?

Les funcions de l’Ed en el Ll en temps de crisi

2. Historia de l’educació en el lleure a Catalunya

Apunts de Quim Díaz, de l’Escola Empordà.

Un model basat en el voluntariat.

La professionalització i la mercantilització

3. Entorn

Diagnosi: La societat post-moderna o la modernitat líquida. Educació en el lleure: Lluitant contra l’individualisme?

Eixos de desigualtat: Gènere

(Lectura: Eva Bonet: “Cal retallar les distàncies entre el feminisme universitari i el carrer”)

Migracions (Lectura: Immigració: mà d’obra d’usar i llençar)

Increment de la pobresa (Lectura: La pobresa infantil i la reproducció de les desigualtats socials)

4. L’educació en el lleure davant la crisi: accions concretes i propostes

Reptes i problemes de l’educació en el lleure en temps de crisi

 • Augment de la insegurtat laboral en les famílies: problemes econòmics, afectius…
 • Desànim, ambient enrarit
 • Reducció de la despesa en oci familiar
 • Disminució de les subvencions i més traves burocràtiques (finançament per activitats i no a les entitats)
 • Disminució de la partipació de nens i nenes en activitats cares
 • Increment dels nens i nenes apuntats als grups
 • Necessitat de treballar dels monitors i monitores. Precarietat laboral que no permet “agafar-se” vacances quan es fan les activitats d’estiu.

Com ser més inclussius/ves (Pluja d’idees):

 • Replantejar activitats cares
 • Crear una bossa comú (número de compte) on es puguin fer aportacions anònimes per becar a les famílies en problemes
 • Activitats de finançament autogestionades (venda de roses per St Jordi)
 • Treballar el tema del consum
 • Donar-nos a conèixer a les famílies del barri amb problemes econòmics
 • Facilitar alternatives de pagament (fraccionament)
 • Reduïr les despeses de l’activitat (reutilitzar materials, coherència amb consum responsable)
 • Coordinació en l’ús dels recursos entre entitats, escoles i famílies
 • Consciència i sensibilitzar sobre la realitat social
 • Valorar allò que no és mercantil o que no implica intercanvi econòmic.
 • Patrocinadors?
 • Formar-se per acompanyar a les famílies amb problemes, per ser sensibles a la seva realitat
 • Activitats d’incidència. Per un barri més inclusiu. Participació en consells de particació…