[al final en castellano]

Potser durant el dia d’avui heu rebut correus amb informació comercial. Us han intentat vendre productes, serveis o cursos? A mi sí. Aquest és el correu model que els estic fent arribar. En molts casos, ja feia temps que tenia pendent demanar que em donessin de baixa de la seva base de dades. Què millor que aprofitar aquest magnífic dia de vaga per demanar que ens donin de baixa i enviar-los al cubell de l’espam?

Benvolguts, benvolgudes,

Després de rebre el seu correu electrònic durant el dia d’avui, 29 de març, dia de vaga general, els sol·licito que em donin de baixa de la seva base de dades i no em tornin a enviar cap mena de publicitat dels seus productes i activitats.

La vaga general d’avui ha estat la resposta de la ciutadania a una reforma laboral salvatge que només beneficia a l’empresariat i que no servirà per generar més llocs de treball ni per combatre la crisi. També és una reacció a unes retallades de serveis públics que deterioren la qualitat de vida de les classes treballadores i que obren pas a la privatització i al lucre en sectors com la sanitat o l’educació.

Entenc que si vostès no han secundat la vaga i m’estan fent arribar propostes comercials durant el dia d’avui, estan d’acord amb aquestes mesures, així que els agrairé que no tornin a intentar mantenir cap mena de relació comercial amb la meva persona.

Gràcies per la seva atenció i fins mai.

 

[en castellano]

Apreciados/as Sres/as,

Después de recibir su correo electrónico durante el día de hoy, 29 de marzo, día de huelga general, les solicito que me den de baja de su base de datos y no me vuelvan a enviar ningún tipo de publicidad de sus productos y actividades.

La huelga general de hoy ha sido la respuesta de la ciudadanía a una reforma laboral salvaje que sólo beneficia al empresariado y que no servirá para generar más puestos de trabajo ni para combatir la crisis. También es una reacción a unos recortes de servicios públicos que deterioran la calidad de vida de las clases trabajadoras y que abren paso a la privatización y el lucro en sectores como la sanidad o la educación.

Entiendo que si ustedes no han secundado la huelga y me están haciendo llegar propuestas comerciales durante el día de hoy, están de acuerdo con estas medidas, así que les agradeceré que no vuelvan a intentar mantener ningún tipo de relación comercial con mi persona.

Gracias por su atención y hasta nunca.