Hi ha qui pensa que el #15M s’està dissolent i que tot ha estat un miratge. Però moltes coses han canviat. Ciutadans i ciutadanes de barris i ciutats s’organitzen per debatre i qüestionar el model de producció, de consum i de relacions humanes en el que estem immerses. Encara que ho deixéssim estar avui mateix, hauria pagat la pena. Gràcies per la invitació.

http://directa.cat/esdeveniment/xerrada-mataro-sobre-consum-responsable-carrec-dalbert-sales-membre-del-setem