Com les empreses amaguen l’explotació de les treballadores que fabriquen joguines a la Xina

En castellano en Rebelión.org

Qui no ha comprat una joguina “made in China”? El 70% de les joguines del món es produeixen al gegant asiàtic i la majoria de marques internacionals tenen els seus principals proveïdors allà. Però després de més de 20 anys de domini d’aquest mercat globalitzat, els treballadores i les treballadores que fabriquen aquests habituals regals nadalencs segueixen vivint penoses condicions en milers de fàbriques de les províncies més industrials del país.

Com succeeix a la majoria de zones de nova industrialització del món, bona part dels obrers i les obreres de Guandong (província on es produeixen el 70% de les joguines xineses per a l’exportació) són immigrants que provenen d’àrees rurals. El salari de les treballadores immigrants es d’entre 850 i 1320 CNY (100-154 euros). Malgrat que es compleix amb el salari mínim legal, les persones treballadores no poden cobrir les necessitats bàsiques de les seves famílies. Per això, habitualment deixen els seus fills i filles a les seves poblacions d’origen on només poden desplaçar-se durant l’Any Nou xinès.

Fa vint anys que les organitzacions internacionals de defensa dels drets laborals denuncien els salaris de misèria, les jornades de treball interminables i la repressió de qualsevol intent de lluita per un treball digne. Davant de les denúncies públiques i la preocupació de les grans marques per la seva imatge corporativa, les empreses del sector han desenvolupat codis de conducta laborals i sistemes de verificació, que pretenen garantir la responsabilitat social en la cadena de subministrament. ICTI (Internacional Council of Toy Industres), una associació empresarial que agrupa organitzacions patronals del sector de les joguines de tot el món, va desenvolupar l’ICTI CARE Process, un sistema de seguiment de la producció que atorga a les empreses un segell que, suposadament, garanteix que el procés de manufactura dels seus productes compleix uns estàndards bàsics recollits al seu codi de conducta.

Per desgràcia, com passa a l’electrònica o a la confecció de roba, els resultats que les estratègies de responsabilitat social que comuniquen les firmes internacionals no es correspon amb el dia a dia de les persones treballadores. L’organització SACOM (Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour) ha estat fent un seguiment de la indústria de la joguina a Xina des de 2005 i manifesta no haver detectat millores en les condicions de les persones treballadores. Durant l’estiu de 2011, SACOM ha investigat tres fábriques de joguines proveïdores de firmes de renom com Disney, Mattel, Lego, MacDonalds, Marks and Spencer i Walmart. Tot i que les tres fàbriques estan certificades per ICTI CARE des de fa anys, les condicions laborals continuen deixant molt que dessitjar.

L’equip de SACOM ha documentat un excés sistemàtic d’hores extraordinàries, comptabilitzant-ne fins a 140 mensuals (quatre vegades el límit legal), endarreriments constants en el pagament de les nòmines, absència d’equips de protecció personal en feines de manipulació de substàncies perilloses, impagaments de les cotitzacions a la seguretat social, multes arbitràries, dormitoris i espais per menjar insalubres, treball infantil durant l’estiu i negació a les obreres i els obrers d’una còpia del seu contracte laboral, entre d’altres violacions dels drets laborals bàsics reconeguts per la llei i recollits al codi de conducta d’ICTI. Per aconseguir el segell ICTI CARE, les fàbriques passen unes auditories que elles mateixes han de finançar i que, a la vista dels resultats, són molt poc creïbles. Les marques internacionals però, obliguen als fabricants xinesos a obtenir el segell, netejant així la seva imatge i convertint aquesta certificació en un lucratiu negoci. Fins a 780 marques donen suport a ICTI CARE, algunes tan importants com Mattel, Hasbro, Lego, Disney o ToysRus. Segons el seu propi lloc web, més de 2.420 fàbriques van sol·licitar el seus serveis de certificació durant novembre de 2011.

No hi ha en les estratègies de responsabilitat social de les empreses internacionals del sector cap mena de voluntat de canvi de les estructures que fan possible aquests nivells d’explotació laboral. En un entorn de competència internacional ferotge, els treballadors i les treballadores no poden ni plantejar-se la possibilitat d’arribar a comprar els cotxes HotWheels o les nines Barbie que fabriquen durant 14 hores diàries.

Més informació a l’informe

Making Toys without Joy: ICTI CARE Covers Labour Rights Violations for Global Toy Brands like Disney, Walmart & Mattel, Publicat per SACOM el 5 de desembre de 2011.