Primer plenari del CMBS de Barcelona presidit per l’alcalde Trias. Hi he assistit com a coordinador del grup de treball de pobresa del Consell per transmetre a tots i totes les components del plenari les valoracions que el grup va fer durant l’any passat del Pla d’Inclusió 2005-2010 i per presentar les línies de treball del curs 2011-2012.

Després de la presentació de les voluntats polítiques del nou equip de govern, els coordinadors i coordinadores dels grups de treball vam disposar d’uns minuts per presentar el treball del curs anterior i les línies per al present curs.

Sobre el finalitzat Pla d’Inclusió vaig destacar que el grup valorava molt positivament els esforços per universalitzar serveis clau per al desenvolupament de polítiques inclusives: els serveis d’atenció domiciliària (SAD) i els de teleassistència per a la gent gran.

En la vessant crítica i propositiva vaig recordar que el grup identifica que, en matèria d’atenció social primària, falten mitjans per a la intervenció preventiva. Com en les successives sessions de treball del curs passat s’havia plantejat, les urgències socials dificulten cada cop més aquest tipus d’intervencions malgrat que constitueixen inversions de vital importància per a la sostenibilitat futura del sistema de serveis socials.

Es va esmentar també que el grup de treball sobre pobresa insta a l’Ajuntament a pronunciar-se a favor del pagament en dació davant les emergències socials provocades pels desnonaments per execució hipotecària. En aquesta línia, vaig recordar que seguiríem les mesures iniciades recentment pel nou equip de govern amb molt d’interès.

Per últim, i enllaçant amb un dels temes clau que abordarem el present curs, vaig expressar la preocupació de les entitats del grup pel dur moment que travessen les empreses d’inserció. El col·lapse del mercat laboral està convertint el salt de les persones ateses cap a les empreses convencionals en fets anecdòtics i calen propostes innovadores per repensar les estratègies i la funció social d’aquestes entitats, bàsiques per a la lluita contra la pobresa.

Informe participatiu. Propostes dels grups de treball al Consell Municipal de Benestar Social 2010-2011.