més informació: La “primavera àrab”, el Marroc i la democràcia real

Comunicat en Català, Castellà, Francès i Àrab més avall

(versió pdf i llistat de signants aquí)

Diumenge 22 de maig de 2011

Comunicat emès per polítics, sindicalistes i associacions de drets humans, com a resultat de la salvatge repressió de marxes pacífiques del diumenge 22 maig de 2011 al Marroc

Les marxes pacífiques de diumenge 22 maig de 2011 convocades pel Moviment 20 de Febrer van ser brutalment reprimides en dotzenes de ciutats i pobles provocant centenars de ferits i de persones empresonades. Aquesta reacció continua una escalada repressiva del govern cap al dret a una manifestació pacífica.

En denunciar l’estil de la repressió ferotge, sistemàtica, injustificada i contrària a les normes democràtiques i els compromisos de l’Estat, els signants es manifesten en contra de qualsevol coerció per contrarestar l’expressió de la ciutadania i de la joventut a expressar de manera civilitzada les seves reclamacions. Així mateix es mostren en contra de totes les conseqüències que es puguin derivar de l’exercici del dret de manifestació.

Els signants estan convençuts que les reivindicacions de democràcia i la seva adopció per part del poble marroquí són massa grans i massa profundes per rebre aquest estil de respostes repressives. Els declarants no deixaran de donar suport incondicional a la militància del moviment 20 de febrer per aconseguir una veritable democràcia i arrencar d’arrel les bases del despotisme, la depravació i la corrupció. Afirmen també que s’adhereixen incondicionalment i donen a les activitats del Moviment del 20 de febrer per una veritable democràcia i per arrencar d’arrel les bases del despotisme, la depravació i la corrupció.

Els signants exigeixen l’alliberament immediat dels detinguts i sotmetre a judici als responsables d’aquesta repressió sistemàtica. A més, criden a les forces del país a assumir la seva responsabilitat de defensar el dret a la protesta pacífica i els drets humans.

Domingo 22 de mayo de 2011

Comunicado emitido por políticos, sindicalistas y asociaciones de derechos humanos, como resultado de la salvaje represión de marchas pacíficas del domingo 22 mayo de 2011 en Marruecos

Las marchas pacíficas de domingo 22 mayo de 2011 convocadas por el Movimiento 20 de Febrero fueron brutalmente reprimidas en docenas de ciudades y pueblos provocando cientos de heridos y de personas encarceladas. Esta reacción sigue una escalada represiva del gobierno hacia el derecho a una manifestación pacífica.

Al denunciar el estilo de la represión feroz, sistemática, injustificada y contraria a las normas democráticas y los compromisos del Estado, los firmantes se manifiestan en contra de cualquier coerción para contrarrestar la expresión de la ciudadanía y de la juventud a expresar de manera civilizada sus reclamaciones. Asimismo se muestran en contra de todas las consecuencias que puedan derivarse del ejercicio del derecho de manifestación.

Los firmantes están convencidos de que las reivindicaciones de democracia y su adopción por parte del pueblo marroquí son demasiado grandes y demasiado profundas para recibir este tipo de respuestas represivas. Los declarantes no dejarán de dar apoyo incondicional a la militancia del movimiento 20 de febrero para conseguir una verdadera democracia y arrancar de raíz las bases del despotismo, la depravación y la corrupción. Afirman también que adhieren incondicionalmente y y apoyan las actividades del Movimiento del 20 de febrero por una verdadera democracia que arranque de raíz las bases del despotismo, la depravación y la corrupción.

Los firmantes exigen la liberación inmediata de los detenidos y someter a juicio a los responsables de esta represión sistemática. Además, llaman a las fuerzas del país a asumir su responsabilidad de defender el derecho a la protesta pacífica y los derechos humanos.

Dimanche 22 mai 2011

Communiqué émis par des acteurs politiques, syndicalistes, droits-humanistes et associatifs à la suite de la répression sauvage des marches pacifiques du dimanche 22 mai 2011

Les marches pacifiques du dimanche 22 mai 2011 auxquelles le Mouvement du 20 février a appelé ont été sauvagement réprimées dans des dizaines de villes et villages entrainant des centaines de blessés et de détenus. Cette répression constitue une escalade dans le style répressif de l’État vis-à-vis du droit à la manifestation pacifique.

En dénonçant le style de la répression féroce, systématique, injustifiée et qui est contraire aux normes démocratiques et aux engagements de l’État, les signataires préviennent contre tout exercice de la contrainte pour contrecarrer la volonté indéfectible et loyale des jeunes et des citoyenNEs à s’exprimer d’une manière civilisée quant à leurs revendications d’une part et contre toutes les conséquences que cela peut entrainer.

Les signataires sont convaincus que la revendication de la démocratie et son adoption par le peuple marocain est plus grande et plus profonde qu’on puisse l’arrêter par des styles répressifs dévolus. Ils déclarent qu’ils ne cesseront d’adhérer et d’appuyer inconditionnellement l’acte militant du Mouvement du 20 février pour qu’une démocratie authentique qui déracine les bases du despotisme, de la dépravation et de corruption voie le jour.

Ils revendiquent la libération immédiate des détenus et présenter au jugement les responsables de cette répression systématique. En outre, ils appellent les forces vives du pays à assumer leur responsabilité quant à la défense du droit à la manifestation pacifique et aux droits humains.

الأحد 22 مايو 2011 

 بيان صادر عن فعاليات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية

على إثر القمع الشرس الذي تعرضت له المسيرات السلمية الأحد 22 ماي 2011

 

تعرضت المسيرات السلمية التي دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد 22 ماي 2011 لقمع شرس في العشرات من المدن و القرى، نتج عنه المئات من الجرحى و المعتقلينو يشكل هذا تصعيدا في أسلوب القمع للدولة اتجاه الحق في التظاهر السلمي.

إن الموقعين، إذ يدينون أسلوب القمع القوي و الممنهج و الغير مبرر والمناقض للأعراف الديمقراطية والتزامات الدولة،  يحذرون من قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات.

إن الموقعين أسفله، مقتنعون أن المطلب الديمقراطي وتبنيه من طرف الشعب المغربي اكبر وأعمق من أن يعرقل بأساليب قمعية بائدة، ويعلنون عن استمرار انخراطهم ودعمهم للفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضي إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد والفساد.

 و يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا القمع الممنهج. كما يدعون القوى الحية بالبلاد أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي و حقوق الإنسان