A continuació els vídeos muntats per Sicom de la presentació del curt “38” i de la publicació Moda: Indústria i drets laborals.

Les coses pel seu nom: després de 20 anys de “Responsabilitat Social” de les empreses transnacionals, les condicions de les obreres són les mateixes o pitjors.