(en castellano en rebelión.org)

per Albert Sales i Campos, Professor de Sociologia de la UPF, membre de SETEM Catalunya

“No ho dubtis, contracta’l i alimentat de la millor rentabilitat!”

Catalunya Caixa ja fa possible que formem part del festival especulatiu que afecta a les matèries primeres alimentaries directament i de manera totalment conscient. De ben segur, les entitats bancàries que operen amb els nostres estalvis ja treuen rendiments de les seves inversions en els mercats de futurs de productes bàsics per a l’alimentació. Ara, gràcies al diposit “100% natural” podem ser partícips dels beneficis amb el capital inicial garantit. Això vol dir que si el preu del blat de moro s’estanca o baixa no perdem la inversió inicial però si, com és d’esperar, segueix pujant podrem ofegar les penes de milions de persones abocades a la fam en uns rendiments de fins al 21%.

L’augment del preu del petroli, la utilització de terres per a la producció d’agrocombustibles, les males collites de la darrera temporada a l’hemisferi Sud i els incendis a que van afectar als camps de blat a Rússia, fan preveure que els preus dels cereals pugin encara més. En paraules d’un blogger expert en inversions “Catalunya Caixa posa al nostre abast un producte a través del qual l’inconvenient de la pujada dels preus del menjar es pot convertir en una font de beneficis”.

Il·lustració de Miguel Brieva, publicada al llibre Dinero (Creative Commons 3.0)

Llàstima que allò que per als clients de la respectable entitat és un “inconvenient”, sigui sinònim de subnutrició i fam per a molts milions de persones. De fet, els productes destinats a l’alimentació humana no han parat de pujar a tot el món a un ritme molt superior al dels ingressos de les famílies. A grans trets, i sempre considerant mitjanes mundials, avui la carn és un 75% més cara que a l’any 2000, els productes lactis un 130%, els cereals un 190% i el sucre un 270%. En contrast, els salaris de les capes més empobrides de la població mundial han registrat increments molt poc significatius durant tota la dècada. Les fredes xifres tenen repercussions dramàtiques sobre la vida de les famílies amb menys recursos, que són les que destinen una proporció més alta de la renda disponible a l’alimentació. Mentre a la Unió Europea es considera normal gastar entre el 12 i el 20% de la renda setmanal en menjar, hi ha sectors del proletariat industrial asiàtic que arriben a gastar el 70% dels seus ingressos en alimentar les seves famílies. L’impacte de la darrera crisi alimentària va portar a milions de famílies amb pocs recursos a desprendre’s d’actius com estalvis, terres o petites propietats, per fer front a la emergència. Sense l’oportunitat de recuperar-se de l’embat del 2007, aquestes famílies es veuran abocades a una situació crítica.

Gràcies a productes financers com el dipòsit “100% natural” de Catalunya Caixa podem beneficiar-nos d’operacions que consisteixen en comprar drets sobre blat de moro, cafè o sucre, que encara no ha estat collit. Amb sort (per als inversors) la necessitat i pròpia dinàmica especulativa faran que els preus s’elevin el suficient per donar-nos uns bons rendiments. Això sí, deixant aquests productes fora de l’abast de les famílies amb menys ingressos que esperaran pacientment la nostra caritat en forma d’ajuda humanitària d’emergència.

Més informació sobre els efectes de l’especulació alimentària a:

https://albertsales.wordpress.com/2011/02/15/fam-revoltes-i-males-perspectives-per-a-les-comunitats-mes-vulnerables/

http://esthervivas.wordpress.com/2011/03/24/la-crisi-alimentaria-colpeja-de-nou/