Informe realitzat per a la campanya “No et mengis el món!

Versión en castellano aquí

En les tres darreres dècades de globalització capitalista, un nombre cada cop més reduït d’empreses controlen el nostre accés al consum quotidià. Per milions de persones, la visita als supermercats o als hipermercats s’ha convertit en la manera més habitual d’adquirir menjar, roba, electrodomèstics, aparells electrònics i una llarga llista de productes que inclouen fins i tot polisses d’assegurances o viatges. L’empresa més gran del planeta és la cadena de distribució estodounidenca Wal-Mart que registra uns volums de negoci superiors als de companyies petrolieres o de l’automoció.

portada informeL’expansió d’aquests gegants empresarials ha estat doble: han diversificat els seus àmbit de negoci introduint-se en la majoria dels sectors de venda de productes i serveis (algunes ofereixen fins i tot línies de telefonia) i s’han estès per tot el món convertint-se en empreses globals. Les cadenes de subministrament són globals com també ho són els processos de distribució que cerquen clients potencials fins a l’últim racó del món. En aquesta expansió, hi ha dos països especialment atractius per a les grans empreses de distribució. Xina i la Índia són dues de les anomenades potències emergents amb un fort pes demogràfic i unes taxes de creixement econòmic especialment altes.

En aquest document es presenta un estat de la situació de la distribució comercial moderna en els dos gegants asiàtics i s’avancen alguns dels impactes que cap esperar de l’extensió d’aquest entramat d’empreses de venda al públic, tant locals com internacionals.

Sales i Campos, Albert (2009). Les grans cadenes comercials a la conquesta d’Àsia. La distribució moderna alimentària a la Xina i a l’Índia. No et mengis el món. Barcelona.

Versió en català

Versió en castellà